Rampen 8-10

Rampen 8-10
2/4 2005 kl. 13.31 © pelo

bygget 1933-34 ved arkitekt Jørgen Otbo* for A/S Byggeselskabet ved Rampen Matr. No. 72b. Murermester Storgaard, tømrermester Andersen, Grimstrup, og blikkenslagermester H.O. Christiansen var blandt aktionærerne og fik givetvis deres entrepriser. Her blev 31 store toværelses lejligheder med spisekøkkener, desuden en butik, nedlagt 1971. Vinduer fornyet siden, hvorved udgang til altaner af jernbeton, funktionalistisk boligbyggeris svage punkt, synes tabt. Beliggenheden på Rampen giver 5 etager mod syd (billedet) og 3 mod gaden. Stadig privat udlejningsejendom, nu med 35 enheder, heraf 30 store toværelsers lejligheder.

Nyklassicismens kilometerstil er blevet til radikal funktionalisme, næsten brutalisme. Det kasseformede hus med tjærepapbelagt helvalmet sadeltag med svag hældning er helt uden overflødig pynt. Næsten vinduesløse gavle viser at huset kunne fortsætte i det uendelige. Se uddrag Næstved Tidendes anmeldelse 27/3 1934.

I købmandsbutikken med beboelse i nr. 10:

Også i nr. 10 drev Margr. Christensen pensionat - mindst 1948. Ellers var beboerne mest erhvervsdrivende og funktionærer.