Ramsherred 19A

Ramsherred 19A
22/4 2006 kl. 16.56 © pelo

bygget 1959-60 ved arkitekt Anders Grum, København, for optiker H. Schytte, Brillehuset, der 1956 havde købt grunden af Ole Severinsen jr. - til Næstved Tidendes tilfredshed: .. Ønske om, at man i Ramsherredgade fik udfyldt det Hul i Rækken, som Severinsens Areal med de gamle Skure og den store Vognmandsplads bevirker. Ramsherred er blevet et moderne Forretningskvarter, og der er Mulighed for at gøre den endnu mere gennemført (22/10).

Brillehuset blev midt/sidst i 60'erne overtaget af Synoptik der udvidede 1974, lukket 2019/20. Indtil da var her en butik mere, først skiftende ekvipering, senest 1970 - 1974 Jacobs Radio ved Poul Jacobsen, tilflyttet fra nr. 23, fraflyttet til nr. 17.

22i