Torvestræde 4
4/7 2006 kl. 8.02, © pelo

Torvestræde 4

bygget 1934 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 263. Entrepriser:

Facaden er ændret 1952, stadig ved Reistrup, nu for A/S Sydsjællands Udstyrsmagasin: lukning af en gennemkørselsport t.v. og andre vinduer i førstesalen. En ombygning og modernisering 1967-68 for Diskontobanken samtidig med dennes hus ved siden af t.h. tilføjede en baldakin. Den blev fjernet igen 1983 ved arkitekt Gustav Petersen der også ændrede vinduerne. 2006 indrettedes nyt butikslokale t.v. i stedet for indgang.

forretninger

T.v. 2/4 1935 Ejler Damgaards købmandsforretning der flyttede herhen fra nr. 8 og 1945 flyttede videre til Axeltorv 11; privaten var -1940 i Kindhestegade 18, så i det nye Kindhestegade 3. T.h. 15/10 1935 - Sydsjællands Udstyrsmagasin A/S, Bolighuset S.U.M., der 1945 bredte sig til hele huset, i 60'erne også til en del af nr. 2. Leder af familieaktieselskabet var Arne Dithmar Jensen, søn af snedkermester Carl Jensen*, efter hans død 1955 fru Dithmar Jensen der i foråret 1968 solgte til Kjeld Rygaard Jensen, også kendt fra Østergade 23-25. Han ombyggede det og fortsatte til 1/4 1974.

7/5 samme år åbnede varehuset smith-p I centrum. Det var led i P. Smith-Petersens storstilede plan om at forbinde hans eksisterende forretning i Ramsherred med Torvestræde ved køb af Torvestræde 11. Den blev kortvarig: Januar 1975 ophørte han i Ramsherred, juni samme år her. Senest et år senere var her lavpriskæden MIRAKELpriser der fortsatte til begyndelsen af 1983, efterfulgt af Thomi Sko ved Kirsten og Henning Jensen der efter endnu en ombygning 24/10 flyttede over gaden fra Torvestræde 5.

beboelse ovenpå

263, gl. 36b