UM-Metalstøberi

UM-Metalstøberi, Toldbodgade 14
15/3 2002 kl. 12.44 © pelo

Toldbodgade 14, hjørnet af Vestre Kaj, Havnegade, Fabriksvej, bygget 1944 for A/S Dansk Jernvare Industri til dets planlagte hesteskofabrik.

Selskabet Dansk Jernvare Industri blev stiftet på borgmesterkontoret 28/10 1942; borgmester R. Calum blev formand for bestyrelsen. Her sad også hans ven og partifælle E. Munk Petersen, direktør for Haandværkerbanken der skød penge i foretagendet, og skovrider Nis Lorenzen, Herlufsholm. Formålet var produktion af hestesko med en maskine konstrueret af ingeniør Carl Andersen der blev teknisk direktør.

Produktionen af hestesko kom aldrig i gang. I stedet arbejdede man med diverse produktion, 1944 reparation af 3 værktøjsmaskiner fra Riffelsyndikatet i København. De var blevet beskadiget da den kommunistiske undergrundsorganisation BOPA 22/6 1944 angreb Riffelsyndikatet der arbejdede for Værnemagten. 6/10 1944 kom turen til fabrikken her da gruppe Staal ved Jørgen Nicolaisen sprængte den vigtigste af disse maskiner; også bygningerne blev beskadiget. De to resterende maskiner blev sprængt 8/11 af samme modstandsgruppe under transport i havnesporet på Maglemøllevej (nu Rådmandshaven) nær Fønix-krydset.

1947 beskæftigede virksomheden 80 medarbejdere, stadig med anden produktion end hestesko. 14/10 1948 gik den konkurs. Det udviklede sig til en alvorlig skandale der 25/4 1949 kostede Calum borgmesterposten, kort efter også pladsen i byrådet. 1951 blev han endeligt frifundet ved landsretten. Konkursen var også tæt på at rive Haandværkerbanken med. Den blev reddet januar 1949 ved en intervention hvori bl.a. to lokale banker, Diskontobanken og Industribanken, også Næstved Kommune deltog. Men direktør E. Munk Petersen måtte fratræde i efteråret 1948. Han idømtes 1½ års fængsel, mens bankens bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer måtte acceptere bøder på hhv. 5.000 og 2.000 kr.

Bygningerne blev solgt til De Forenede Jernstøberier, der 1949 flyttede sit københavnske datterselskab Ulrichs Metalstøberi hertil. Det har navn efter direktør K.F. Ulrich (f. 1901). Det beskæftigede i begyndelsen af 70'erne 110 medarbejdere, efterhånden hovedsagelig ved underleverancer til udenlandske koncerner. 1996 var det lukningstruet, men blev reddet. 13/5 2005 gik det konkurs, de sidste 41 medarbejdere blev fyret. Bygningerne blev revet ned 2006. 2012 åbnede Nordisk Film biograf her.

Hermed lukkede den sidste større produktionsvirksomhed nær centrum. Afíndustrialisering.

UM-Metalstøberi, Toldbodgade 14
13/2 2002 kl. 14.51 © pelo

facade mod Toldbodgade

UM-Metalstøberi
29/8 2005 kl. 15.37 © pelo

facader mod Fabriksvej