Banegården

første banegård 1870
Chr.M. Tegner: Situationsplan ..., 1870, NæstvedBilleder dk006334

Banegårdspladsen 2, indtil 1990 Farimagsvej 39. 1868 købte Det sjællandske Jernbaneselskab grunden her i byens mark af købmand N.C.J. Nielsen* og købmand Olivarius'* arvinger og lod arkitekt Charles Abrahams tegne banegården, åbnet 4/10 1870. Han tegnede også andre stationer på sydbanen: Havdrup, Køge, Tureby, Olstrup, Lundby, Vordingborg og Masnedsund. En samtidig beskrivelse af banegården her: et langhus med stort anglosaksisk perronudhæng i gule sten med skifertag.

Den rummede billetsalg og godsekspedition, 2 ventesale til de 3 vognklasser (1., 2. og 3. klasse), dameventeværelse med særskilt toilet, dertil:

T.h. for banegården det Varehuus der med senere udvidelse stadig står.

Med forbehold for illustrationens nøjagtighed: Helt t.v. Jernbanevejen som Det sjællandske Jernbaneselskab gravede gennem Sandbjerget for Næstved Kommune for 15.000 rdl., et beløb selskabet måtte inddrive ad rettens vej - nok en genspejling af at byens erhvervsdrivende snarere opfattede den nye bane som en trussel end som en mulighed. Men også en sag oppositionen vedholdende forfulgte, fx. Nestved Tidende 7/12 1881. Anklagen tvang byrådsflertallet til at forsvare sig.

Huset på hjørnet af Jernbanevejen og Banegårdspladsen / Farimagsvej er vel identisk med det nuværende værtshus. Bag varehuset ses Ringstedgades vejmølle.

jernbanen

køreplan 1871
NT 3/11 1871

1870 gik via Køge til Roskilde (nuværende Lille Syd) og København, hurtigt videreført sydpå til Masnedsund. Der var 3 daglige afgange hver vej, heraf 1 godstog. Frekvensen blev efterhånden øget. Køreplanen 1896 tilbød 2 daglige forbindelser til og fra Berlin, fx. afgang. Næstved 11:28, ank. Berlin 8.46, inkl. 2 færgeoverfarter.

køreplan 1900
NT 16/6 1900

Køreplanen 1900 tilbød 6 daglige afgange hver vej, hurtigt til Kbh. var det tidlige morgentog med imponerende 1 time 46 min. - if. planen.

Senere:

ccc
1890/91, NæstvedBilleder 2007,270

Jernbanebroen over Suså lidt oven for Herlufsholm var del af Slagelsebanen. Den fik heldigvis lov at stå da banen ophørte. Siden 2011 er den del af Fodsporet, anlagt på den nedlagte jernbane.

Og lokale godsspor:

Banegården
17/8 2002 kl. 11.- © pelo
Banegården
17/8 2002 kl. 11.- © pelo

Støbejernssøjlerne er antagelig de oprindelige der ses på tegningen ovenfor.

Banegården 1940
1940 eller kort før, postkort

Den oprindelige banegård blev løbende ombygget og udvidet for DSB (fra 1893):

hver gang ved jernbanearkitekt Sigurd Christensen.

Næstvederne var og blev utilfredse:

Stationsforstanderen havde stadig tjenestebolig her

1899 meddelte DSB: Næstved Banegaard vil i Aaret 1900 blive forsynet med elektrisk Lys. Saafremt Elektriciteten ikke kan faas fra en kommunal Lysstation, anlægger Statsbanerne deres egen Lysstation. (SSD 9/5) Det skete måske også, men meddelelsen var også en del af det stigende pres på Næstved Kommune for at få det elværk der først kom 1909.

1891/92 forlængedes bygningen mod højre, hvor postvæsnet fik lokaler, og ventesalen for 2. klasse blev del af restaurationen (t.v.) der bortforpagtedes

I 30'erne var der turistkontor på banegården.

Ved ombygningen 1940-43 bevaredes stueetagens buede vinduer og det fremhævede midterparti, den gennemgående forhøjelse til 2½ etage skabte symmetri.

Farimagsvej 43

Farimagsvej 43
2/4 2005 kl. 13.53, © pelo

DSB Maskindepot, bygget 1870, samtidig med den første banegård som vognhus; ændret flere gange siden. I forbindelse med åbningen af Ringstedbanen 1924 tilbyggedes nordgavlen (t.v.) en tosporet remise af træ, nedrevet 1975.