Axeltorv 1

Axeltorv 1
23/6 2010 kl. 17.04, © pelo

trods den symmetriske helhed bygget i 2 etaper

Arkitekt var Frederik B. Wilsbech*, i det mindste for 2. etape, måske for hele projektet. Johs. Jørgensen murede, A.P. Jørgensen* tømrede.

Huset her genspejler, forhøjet med en etage, det tredelte forhus det afløste. 1913 eller kort efter blev wc installeret for Scheel-Bech. Taskekvisten t.h. er monteret 1921/22 for samme. Kählers diskrete klassicistiske frisebånd, der adskilte stuen og førstesalen blev i 1960 eller kort før overplastret med den dominerende baldakin i bølgeblik med kobbervulst, designet af arkitekt Urban Hansen-Reistrup*. Butiksfacaden havde opr. mindre vinduer, BR Legetøjs behandling af venstre del af den har forårsaget en del polemik.

2013-14 blev facaden renoveret for René Jørgensen ved White Arkitekter A/S med Nielsen & Risager som rådgivende ingeniører og Hansen & Andersen som hovedentreprenør. Reistrups baldakin forsvandt, og det opr. kakkelbånd kom frem igen ved keramiker Heidi Fournier; den brede kvist t.h. blev tilbageført til 2 små.

NT 18/10 1898
NT 18/10 1898

Jørgen Scheel-Bech* flyttede oktober 1898 sin forretning med isenkram fra Kirkestræde 4 til hjørnet af Hjultorv, med vinduer mod Hjultorv og et enkelt mod Axeltorv, og privaten til 1. sal hvor han boede - død 1946 med familien, 1-2 tjenestepiger, i begyndelsen også 1-2 kommiser; enkefru Agnes Scheel-Bech boede her stadig 1948; 1921 boede hans prokurist Poul Drewsen med familie på 2. sal. 1922 afstod han isenkramafdelingen til sønnen Povl Scheel-Bech. Senior ledede afdelingen med glas og porcelæn til sin død, junior den samlede forretning - død 1956, familien førte den videre. Forretningen voksede gennem to generationer til at optage også hele BRs nuv. facade mod Axeltorv. Den blev 1973 overtaget af Carl Rasmussen A/S, 1975 af Irene og Sven Nielsen, lukkede 1981 og afløstes af FT-legetøj der 1983 blev overtaget af BR der lukkede her 2018.

Ved siden af isenkramforretningen fortsatte kolonialforretningen til 1931

Også de 2 andre forretninger fortsatte:

I midterpartiet overtog søstrene, frøknerne Henriette og Dagmar E. Hagen 1920 en eksisterende Broderihandel som de drev - mindst 1943; privat boede de i Kompagnistræde 10 - 1925, overfor i Axeltorv 6 1925-35/36, så i Jernbanegade 9.

Da Brdr. Johannsen lukkede, begyndte deres disponent Ejnar Hansen som selvstændig manufakturhandler ovre i Skomagerrækken 6. Privat boede han her i huset fra 1939/40, tilflyttet fra Godthaabs Allé 2. 1946 blev huset i Skomagerrækken revet ned, og Hansen flyttede også butikken hertil, i søstrene Hagens tidl. lokale. Han fortsatte her til udgangen af 1965. T.v. i en del af Hoffs tidligere lokale var der Charcuteriet ved Poul Hemmingsen 1931 - mindst 1960. Disse lokaler blev opslugt af Scheel-Bech og er nu en del af BR.

T.h. blev Brd. Johannsens tidligere lokaler 1936 opdelt i tre. Lige t.h. for opgangen var der 1952- Næstved Erhvervskontor, tilflyttet fra Østergade 32, vel sammen med Turistbureauet med DSB rejsebureau 1956-62/63, fra 1963 Import Blomster, grundlagt 1899 af gartner Boeck i Jernbanegade, tilflyttet fra Hjultorv 6, ved Inge og Ove Hansen til op i 80'erne. Et skridt t.h. flyttede kæden polyfoto ind 1936 fra Ramsherred 25. Efter lukning sidst i 70'erne blev lokalet inddraget i blomsterforretningen (nu frisør). På hjørnet åbnede Gunnar Troest, tilflyttet fra Torvestræde 2, med trikotage og lingeri fra slutningen af 30'erne til begyndelsen af 60'erne, afløst af kæden Strikkeboden der august 1967 flyttede til Det rigtige Hjørne. Februar 1982 åbnede Hanne Bech-Willumsen Boutique Hanne, 2007-13 ved datteren Ditte Bech-Willumsen.

Et eller andet sted i forretningsfacaden lå under besættelsen Holger Spøhrs Kafferestaurant, vist i tilslutning til smør- og kaffeforretningen Højland.

Ovenpå også liberalt erhverv:

NT 7/8  1902
NT 7/8 1902
forhus ca. 1895
ca. 1895, NæstvedBilleder TP,64,10

Fra 1884 ejede slagtermester Krygell* gården som han brugte til udlejning. Han renoverede forhuset t.h. og forlængede det ud i have og møddingsplads med nybygningen 1893.

Brdr. Johannsens Manufakturhandel og Udsalg af Herreklæder åbnede her 10/9 1890 og udvidede ind i det nye hus.

Axeltorv 1
19/11 2001 kl. 11.53, © pelo

Frontonen var ikke med i den opr. plan: Over Bygningen har Telefonselskabet faaet Lov at anbringe Telefonstativ, der samler de fleste af Telefontraadene over Byen, imod at Hr. Scheel Bech faar 3 gratis Telefoner og sit Navn anbragt i Stativet. (NT 27/3 1898) Det gik i vasken. De to hjørnestolper kronedes opr. af antikke vaser, de er forsvundet siden engang i 1960'erne. Ved istandsættelsen 2013-14 kom her i stedet små opsatser med hver en kugle på toppen.

Axeltorv 1
16/9 2001 kl. 16.16, © pelo

hjørne Hjultorv, Axeltorv. Ved istandsættelsen 2013-14 kom her zinktækkede kviste i gammel stil, det udskårne træværk blev ikke genskabt.

230(a), gl. 147