Riddergade 4
13/6 2004 kl. 11.25, © pelo

Riddergade 4

bygget 1901 for købmand H. Krag* efter tilkøb af en bid af nabogården t.v.; ombygget 1949 og 1974 for tandlæge Erik Køie: 1949 tilføjedes bl.a. karnapper på bagsiden ved arkitekt Svend Fournois, Kbh., 1974 tilføjedes tagetagens forsænkede altaner ved arkitekt Peter Karstensen.

Rejsegilde 6/7 1901: Gildet stod paa Industribygningen, og efter endt Fællesmaaltid indbød Hr. Krag hele Selskabet - ca. 60 i Tallet - ned i Teatret (NT 9/7).

NT 6/8 1901
NT 6/8 1901

Krag var meddirektør i Diskontobanken fra 1895 - død 1906. Sønnen Oscar (f. 1875) flyttede tilbage fra Jernbanegade 17 og førte forretningen videre til 1920. 1916 boede han her med 2 døtre, husbestyrerinde, stuepige, kokkepige; 4 kommiser og en tjenestekarl; husstand og virksomhed fyldte hele huset.

Efter tidens skik handlede Krag både engros og detail, både grov- og konsumvarer. 1919 afhændede han gård og forretning til Vald. Pedersen (f. 1878) der 1925 delte forretningen. Vald. Pedersen fortsatte engros- og grovvarehandelen - 1938/39, fru Anna Pedersen indtil den 1949 indgik i Wilh. Smith* A/S. Detailforretningen fortsatte til 1975: 1925-62 ved Rasmus Rasmussen, der ikke boede her, med vægt på Java-Kaffe. 1962-70 ved Jens Okholm som Java Brænderiet med vægt på kaffe og vin, sidst som Skjold Burne & Java Brænderierne. 1992-2002 drev Anne Køie vinhandel her.

I den lille forretning t.v. var der lingeri under navnet Dizet o. 1961-85, ved Mogens Dittmann der videreførte Anna Rohlffs forretning, Axeltorv, der 1960 var blevet til Rohlff og Dittmann.

På førstesalen har der været tandlægeklinik siden 1938/39, først ved Erik Køie, så ved Jens Køie - død 2019/20.

106(b), gl. 35