Torvestræde 11
23/6 2010 kl. 17.43 © pelo

Torvestræde 11

bygget 1909 ved en arkitekt Elving for købmand, senere grosserer og ejendomsudvikler Emil Jensen* der havde forretning omme i Sct. Mortensgade 1. Karnappen er måske lavet som en pendant til nabohusets daværende karnap (1 side tilbage).

Emil Jensen havde oktober 1908 købt nr. 9 af Albert Bundsens* enke. Til ejendommen hørte havestykket her som Jensen altså straks byggede på. Hermed var Torvestræde fuldt bebygget.

NT 30/9 1909
NT 30/9 1909

Chr. Christensen* var en jysk uldhandler der på sine rejser faldt for Næstved. 1895 grundlagde han i Ringstedgade en trikotageforretning der året efter flyttede til Hjultorv 5 hvor den 1908 blev overtaget af Johs. Clausen, og hvor den voksede og stadig findes. 1905-09 var Chr. Christensen tilbage på Herningkanten, som landmand. Så rejste han tilbage til Næstved og åbnede 2/10 1909 Chr. Christensens skrædderi og herreekviperingsforretning her, o. 1920 også med navnet Skandinavisk Beklædningsmagasin. Han boede ovenpå med familie og en tjenestepige, 1930 med familie og en ekspedient.

1925 blev sønnen Chr. Lundager-Christensen (f. 1895) medindehaver, 1936 eneindehaver. Han boede ovenpå 1937/38 - mindst 1948, tilflyttet fra hjørnet Krumport Østergade. Omkr. 1935 optog forretningen hele stueetagen. 1964 solgte han til Adolph Petersen A/S, Lundagers Efterfølger der ikke var her længe.

NT 6/7 1941
NT 6/7 1941
NT 30/9 1909
NT 30/9 1909

Anlægsgartner Folmer Madsen (1877 - 1963) flyttede hurtigt videre til Østergade 15, 1915 til sit nye Ågade 9.

NT 15/1 1912
NT 15/1 1912
NT 29/2 1912
NT 29/2 1912
kvist
7/9 2002 kl. 15.42 © pelo

Kvistene minder om Ferdinands Gård, Krumport 2 og Farimagsvej 33.

101b, gl. del af 40b