Ostenfeldtsvej 3

Ostenfeldtsvej 3
5/9 2007 kl. 8.36 © pelo

grundmur på kampestenssokkel, bygget 1880 for lærer Houmaae, ændret og udbygget med udenomshuse 1882/83 for mejeriejer P.Chr. Houmaae*, der grundlagde mejeriet her; tilbygning (bagest) 1922 ved arkitekt Ludvig Beldring* for mejeriejer Simon Boel.

1880 var Houmaae mælkekusk i Fårup og annoncerede at han daglig ville komme til Næstved med mælkevognen (NT 1/6). 1882 grundlagde han mejeriet her. 1886 gik han konkurs, bygninger og virksomhed gik på tvangsauktion. Auktionsplakaten beskriver dem (NT 4/6):

Bygningerne er kun 3-4 Aar gamle, velindrettede til Meieridrift og Beboelse og med iværende Dampkjedel og Maskiner, assureret for 31020 Kr. I Kjøbet medfølger Dampmaskine og Kjedel, 2 Centrifuger samt det øvrige betydelige Meieriinventarium. Meieriet er i fuld drift og modtager daglig ca. 6000 Pd. Mælk.

Houmaae blev vognmand omme i Brandtsgade, nr. 22, hvor han boede fra senest 1901.

Næstved Ismejeri, senere bare Næstved Mejeri, var et såkaldt fællesmejeri, dvs. en privat virksomhed.

Indehavere:

smørkrigen

1883 begyndte smørgrosserer Otto Mønsted produktion af kunstsmør i Århus (OMA). Det markedsførtes også som butterine. Det vakte bekymring hos smørproducenter og -eksportører. En lov 1885 påbød betegnelsen margarine. 1887-88 kørte den radikale Viggo Hørup en kampagne for det rene land: forbud mod kunstsmør. Et politisk forlig bestemte at margarine ikke måtte farves gul.

Her på stedet gik mejeriejer Ulrich 1890 over til fjenden: Han gik ind i et nydannet A/S Sydsjællandsk Margarinefabrik der omdannede mejeriet til margarinefabrik. Købmand G.H. Sander i Østergade blev forretningsfører. Det blev kortvarigt. 1895 etablerede Ulrich mejeri igen.

auktionsplakat 1886
NT 31/5 1886

De gamle produktionsbygninger kendes fra beskrivelser. 1948-50 blev der bygget nyt.

Ved (midlertidigt) ophør 1890 blev anden realkapital sat på auktion:
2 de Lavals Centrifuger, 1 Patent Kogeapparat, 1 Smøræltemaskine, 2 Kjærner med Jærnstativ, 2 Forvarmere, Ostekopper, flere Ostepresser, 250 Mælkekølere, 150 Transportspande, 3 Flødetønder m.m. samt Heste, Vogne, Slæde og Seletøj ... en stor Burmeisters Centrifuge (NT 28/9, 3/10).

192p(,r)