Odd-Fellow

Odd-Fellow, Jernbanegade 3
10/3 2007 kl. 12.00, © pelo

Jernbanegade 3, bygget 1898

Huset går i en skæv vinkel igennem blokken og bliver Sct. Mortensgade 4 (nedenfor). Facaden blev restaureret i 2002 på initiativ af ejeren, Odd-Fellow-logen ved John Møller, med arkitekt Knud Toftvad som konsulent. Næstved Bygningsbevaringsfond ydede tilskud, Næstved Facadefond præmierede resultatet.

NT 1/3 1913
NT 1/3 1913

Her var restauration

Restauratørerne boede også her i stueetagen med familie og personale, 1906 en kelner og 3 tjenestepiger.

Den blinde kurvemager Chr. Sauer boede her 1901 - mindst 1911 med familie, ingen tjenestefolk.

NT 21/4 1903
NT 21/4 1903

Her drev Claudi Hansen (1876 - 1924) farvehandel 1903-24. Privat boede han andetsteds, o. 1916-21 i Ramsherred 31. Andre førte forretningen videre, først Anton Albertsen (d. 49), Slagelse, bror til farvehandler Hannibal Albertsen, Torvestræde 10. Han drev den ved bestyrer

1914 - mindst 1925 drev Jacob Hansen cigar- og tobaksforretning her, tilflyttet fra nr. 2 skråt overfor. Han boede her også med familien, stuen var i stueetagen bag butikken, soveværelset i tagetagen. 1929 boede han i Den røde Stiftelse. Ernst Iversen videreførte forretningen her o. 1929-37.

Rasmus Nielsen drev herreekvipering her 1924-29, fraflyttet til Axeltorv 3.

1982 blev hele forretningsarealet opslugt af Sthurs Farvemessen.

På 1. sal var der tandlægeklinik indtil mindst 1916, 1900 - 1912 ved Johannes Bauck der boede her med familie og tjenestepige, 1912- Stefana Andresen der boede her med husbestyrerinde; hun købte 1920 Villa Banely, Farimagsvej 35 og flyttede dertil.

Familier af det bedre borgerskab flyttede ind i lejlighederne

Jernbanegade 3
17/4 2003 kl. 12.37, © pelo

facadekakler fra Kähler

Odd-Fellow, Sct. Mortensgade 4
6/8 2009 kl. 15.52, © pelo

Sct. Mortensgade 4

Odd-Fellow-logen HERLUF TROLLE blev stiftet 28/4 1884 på Hotel Dania på initiativ af urmager August Fr. Joost* under medvirken af bl.a. købmand L.P. Ferdinand* og redaktør Regnar Petersen*. Logesalen er er i denne fløj.

NT 12/2 1916
NT 12/2 1916

Fra opførelsen 1898 har her været butik:

Sct. Mortensgade 4
16/9 2007 kl. 16.20, © pelo
Sct. Mortensgade 4
16/9 2007 kl. 16.22, © pelo
86