Jernbanegade 5, Ramsherred 20

Jernbanegade 5, Ramsherred 20
18/6 2002 kl. 7.20, © pelo

bygget 1907-08 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen*

Facaderenovering 2000-2002 for Sthurs Farvemessen, foregrebet af en forretning mod Jernbanegade (nedenfor) 1997, belønnedes med Næstved Bygningsbevaringsfonds præmie. Den indledte den videre restaurering af dette afsnit af Jernbanegade.

Bygherren boede her selv o. 1911, tilflyttet fra Nordre Farimagsvej, senest 1916 fraflyttet til Jernbanegade 21 som han også havde bygget og ejede. Huset her solgte han 1913 til handelsgartner Chr. Petersen*, Farimagsvej 43, der 18/12 1914 åbnede på hjørnet mod Ramsherred den finere gartneri- og grøntforretning La Reine; på fransk betyder det dronningen, men udtalen var iflg. overlevering som regne. Forretningen var her stadig 1930. 1945 var den eller navnet nede i Ramsherred 8, senere i nr. 6 og 14. Gartner Petersen boede her. 1919 solgte han huset til bilforhandler Charles Petersen Dybdahl* der boede på 2. sal - død 1944: han drev automobilforretning, 1923 - 1929 i kompagni med Carlsen i Ringstedgade 11, o. 1942/43 med forretningsadresse i huset her.

NT 8/6 1918
NT 8/6 1918

Pa hjørnet mod Jernbanegade var der skrædderforretning 1911-43,:

1932 blev La Reines tidligere lokale overtaget af Wilh. Kleins Renseri og Farveri, flyttet hertil fra Ramsherred 25. Selve renseriet boede på Slagelsevej 9. Klein døde 1955, men forretningen fortsatte med hans navn til mindst 1963.

Omkring 1910 - 1930 havde glarmester Wilh. Ludvig Dane forretning mod Jernbanegade (t.v.) hvor fru Marie Dane ved samme tid drev modehandel; o. 1920-21 var indehaveren Elna Bjørnholt der boede på 3. sal med to døtre og en medhjælperske, midt i 20'erne M. Haase, 1930 - mindst 1960 hed den Næstved Modesalon, o. 1966-70 Hatte-Nyt. Også mod Jernbanegade havde A.H. Hansen (1891 - 1967) købmandsbutik senest 1928 - ca. 1963; han boede her også, tilflyttet fra Jernbanegade 4 overfor. Den afløstes af Olympia Sport til mindst 1992, indtil 1/3 1968 ved Bent Hagerup Rasmussen, så ved Helmer Jacobsen. Forrest mod hjørnet var der bladkiosken B.T.-Centralen 1930 - mindst 1960, - mindst 1955 ved fhv. viktualiehandler Johs. Moltzen; fruen bestyrede slagteriudsalget, privaten var o. 1936-41 i Torvestræde 11.

Seri-Foto ved fotograf Johannes Andersen begyndte 1935 i Kindhestegade 24, men flyttede 1943 til Jernbanegade 5 her. Vægten flyttedes fra atelier til fotohandel. Ved Andersens død 1965 overtog Annelise Rasmussen, medarbejder siden 1956, forretningen, fra 1970 sammen med sin mand Harly Rasmussen. 1972/73 lukkede de atelieret, sommeren 1976 flyttede de over gaden til Jernbanegade 4.

Mod Ramsherred (t.h.) var der

Vagn Sthurs Farvemessen, senere Sadolin Farveland, åbnede 1964 beskedent i det tidligere Kleins renseri, men voksede i årenes løb til hele forretningsfacaden og også nabohusene. Forretningen lukkede her i foråret 2007, men tæppeafdelingen i nr. 3 fortsatte et par år endnu.

Ovenpå var erhvervslejligheder

og beboelse

Jernbanegade 5

Jernbanegade 5
13/6 2004 kl. 13.52, © pelo

Frisørsalonen Cleopatra ved Bo Larsen, tidligere Studie B i Krumport, åbnede august 1996 her i Olympia Sports tidlige lokale og tilbageførte 1997 forretningsfacaden til nær den oprindelige, som den første af butikkerne i husrækken.

Jernbanegade 5
22/4 2005 kl. 10.19, © pelo
86b,88d