Jernbanegade 7
22/10 2003 kl. 13.09, © pelo

Jernbanegade 7

forretningsareal og 3 lejligheder, bygget 1906-07 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen* der juni 1906 købte grunden af sagfører Hovmann-Hansen* og straks gik i gang. Frontispicen havde opr. fladt tag med barok-balustrade, men forenkledes før 1950.

Konsortiet havde 1905 solgt grunden til sagfører Niels J. Hovmann-Hansen for 5.000 kr. Han, og vel også sælger, lejede den ud til billedhugger Koch indtil han året efter solgte den for 8.000 kr. til Carl Jensen der straks gik i gang med byggeriet.

NT 12/12 1906
NT 12/12 1906
NT 8/1 1907
NT 8/1 1907

2/12 1906, med prøveforestilling dagen før, før resten af huset var færdigt, begyndte Biografteatret, senere bare Bio her. Det var kun to år efter hovedstadens første biograf, men også efter at de fleste andre større købstæder havde fået billedteater. Kosmorama i København stod bag og lovede at anstrenge sig til det yderste for at holde Biografteatret i Næstved på samme høje stade som i hovedstaden. Der var plads til 100 tilskuere, enhedspris 25 øre for voksne, 10 øre for børn. Næstved Tidende 2/12 anmeldte:

Salen .. gør et tiltalende Indtryk. Den er forsynet med både Gasbelysning og elektrisk Lys. En Gasmotor, der er anbragt i Kælderen, frembringer den Elektricitet, der driver Billedapparatet, og som forsyner de elektriske Lamper med Kraft. I Salen findes endvidere et Fortepiano, hvorpaa Frk Bryde leverer den Musik, der ledsager Billederne ... Billederne fremstod klare og tydelige med ikke for stærk Flimren - nogen Flimren vil de "levende Billeder" altid beholde. Kun maa man ønske, at der snart er fremstaaet saa mange Biograf Teatre her i Landet, at vi bliver forskaanet for tysk Tekst til Billederne. Det maatte snart kunne lade sig gøre at lade dansk Tekst træde i Stedet for Tysk ..

men måtte 7/12 meddele:

Biografteatret giver ikke Forestilling i disse Aftener, da Gasmotoren har gjort Strejke.

og 12/2 1907:

denne Gasmotorhistorie har udviklet sig til at blive den Skandale for Nestved. Byen kan ikke være det nyværende Biografteater bekendt, og Politimesteren, som har givet det bevillingen til at spille, bør tage denne tilbage, indtil Teatret har anskaffet sig en en ny, god Gasmotor ... Naar Gasmotoren gaar, fylder den Lokalet med en væmmelig Gasstank og laver af og til et Spektakel, som om det hvert Øjeblik kan ventes, at den splintres.

Det blev løst men blev nok først rigtig godt da elværket åbnede 1909,

1907 blev Bio overtaget af et lokalt konsortium af bankdir. Carl Christensen*, Haandværkerbanken, boghandler Carl Hinding*, hidtil lokaldirektør, og urmager August Joost*. 1923 flyttede den op i nr. 11. Siden 1951 har den ligget på Kattebjerg 5.

Da Bio var flyttet blev her 2 små butikker med beboelse bagtil, drevet af 2 enlige kvinder

Derefter

Jernbanegade 7
26/6 2003 kl. 19.49, © pelo

I erhvervslejligheden på 1. sal

  • april 1907 - 1922 nævnte sagfører Niels J. Hovmann-Hansen*, kontor tilflyttet fra Ramsherred 6, bolig fra Ramsherred 31, senest 1924 fraflyttet til Ramsherred 31 som han ejede; her i huset boede han med sin kone og en tjenestepige
  • 1924 - mindst 1960 agentur for Forsikringsselskabet National ved Peter Sommer Petersen (1874-1957) der købte huset og flyttede hertil med kone og husassistent fra Ramsherred 31; sønnen Axel Sommer Petersen førte forretningen videre - død 1963.

På 2. sal

  • o. 1911 landinspektør H. Barfoed, tilflyttet fra Jernbanegade 1, fraflyttet til Farimagsvej 33, med familie og tjenestepige
  • o. 1916 fhv. handelsgartner Rasmus Petersen, der 1908 havde købt huset af bygherren ved et mageskifte med sin villa Hortulania, Kildemarksvej 56, og ejede huset -1918
  • senest 1921 - 1934/35 købmand, fra sidst i 20'erne tjærefabrikant N.Th. Andersen (f. 1889) med familie og somme tider husassistent, fraflyttet til Farimagsvej 10; kontoret var også her i huset, fabrtikken ved den tid ved Vordingborgvej (Sabras' Tømmerplads), nok nuv. Niels Juelsvej 5-11

På kvisten skræddermester Carl Clausen 1907 - død 1915 med familie, men ingen tjenestefolk, tilflyttet fra Kindhestegade 11; 1916 boede hans enke i lejligheden.

Næstveds Biografer

89e