tidligere Jernbanegade 11
ca. 1960, starbas.net B9301

Jernbanegade 11

det første hus i konsortiets udstykning, og det eneste nedrevne, bygget 1903 ved arkitekt Fr. Wilsbech* for bogtrykker, direktør i Haandværkerbanken Carl H. Christensen*

Bygherren boede selv på 1. sal - død 1931 med familie og tjenestepige, o. 1906 også en typograf. Til stueetagens forretningsareal flyttede Christensens trykkeri fra Sct. Mortensgade 5. Samme vej flyttede hans største kunde, Sydsjællands Social-Demokrat, 18/9 1903 efter en kort mellemstation i Riddergade 2. Social-Demokraten, stiftet med typograf Anton M. Kristensen som hovedorganisator og første forretningsfører, udkom fra 2/1 1899. Redaktører:

1913 overtog avisen selv trykkeriet. 1920 købte den nabohuset t.h. hvortil den flyttede oktober 1922.

Efter en ombygning af det tidl. trykkeri flyttede Næstved Bio fra nr. 7 herhen 1923. Ejere og bevillingshavere var bankdir. Carl Christensen* (Håndværkerbanken) og boghandler Carl Hinding* indtil 1931 da begge døde og ejerskab og bevilling gik til fru bankdir. Carl Christensen der boede i huset - død jan. 1940. Bankdirektørparrets søn, kunstmaler Arthur Christensen (d. 1946), der 1934/35 også boede i huset 1934/35-39/40, var leder i nogle år. Okt. 1940 fik Hindings Eftf. boghandler A.C. Børner* bevillingen på den betingelse at hr. Børner inden 1. nov. 1942 i stedet for det nuværende Biografteater lader opføre et nyt og større teater. Ting ta'r tid. Først 1951 flyttede han den til den nye bygning hvor den stadig er.

På 2. sal boede Næstveds stads- og havneingeniør 1915-56 Rasmus Frandsen (1886 - 1974) indtil mindst 1948 med kontor og familie, o. 1916-21 også tjenestepige, fraflyttet til Købmagergade 9. På kvisten boede dameskrædderinde Dagmar Jensen o. 1906-11.

Huset døde langsomt. Der blev møbellager i den gamle biografsal. En plan 1966/67 om kulturhus blev ikke til noget. 1972 købte Haandværkerbanken det, rev det ned og erstattede det med nyt.

Næstveds Biografer

89b