Skolen på Jernbanegade

Skolen på Jernbanegade
4/6 2009 kl. 7.09, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1911-12 for Næstved Kommune her ved siden af Realskolen, som den delte skolegård og centralvarme med. Arkitekt var københavneren G.B. Hagen (1873 - 1941), der var specialist i skolebyggeri. Han vandt arkitektkonkurrencen med 6 indbudte, 4 lokale og 2 udenbys. Ludvig Beldring* var konduktør. Johs. Jørgensen* vandt murer-, H.P. Petersen & H.S. Hansen tømrerentreprisen.

Næstved Tidende citerede københavnske Aftenposten: En original Ide er Indretningen af en Friluftsskole. Bygningerne ligger op til en Bakkeskrænt, begrænset af Grantræer. Efter Arkitektens Forslag bliver der gravet Siddepladser, dækkede med Græstørv, i Skrænten. Fra en Plads nedenfor foregaar Undervisningen. Det hele bliver et lille græsk Teater.

Sydsjællands Social-Demokrat ved indvielsen 19/8 1912: Den meget smukke og i visse Henseender ret imponerende Skolebygning ... indviedes i Morges ... I den ny Bygning findes 12 Klasseværelser, 2 Tegnesale, Skolekøkken, et stort Bespisningslokale, Gymnastiksal, Lærer-, Lærerinde- og Lægeværelser, Bibliotek, Badeværelser etc. Bygningen er overordentlig praktisk indrettet ... Overalt i Skolen er indlagt elektrisk Lys.

T.h. skolebestyrerboligen - i udgangspunktet del af Realskolen. Her boede

I skolen boede også folkebiblioteket fra grundlæggelsen i 1913 med lærer Valdemar Holst* som initiativtager, første formand og leder. 1917 flyttede det hen til naboen Teknisk Skole.

Kommunen afviklede fra ca. 1990 gradvis skolen, der i 2001 helt blev overtaget af Næstved Handelsskoles City-Afdeling, bortset fra daginstitutionen Tryllefløjten. ZBC, som handelsskolen nu hedder, flyttede ud 2006 og udvidede i stedet i Holsted.

2020- ombygning til lejligheder for Boligselskabet Sjælland.

1903 havde rigsdagen vedtaget en ny skolelov der indførte den fireårige mellemskole som bindeled mellem grundskole og realskole eller gymnasium. Næstved Kommune klarede sig foreløbig med den tidl. realskole i Vinhusgade som supplement til Skolen på Kirkepladsen mens den undersøgte mulighederne for udvidelse i tilknytning til denne, først med Kompagnistræde 6, så med Kirkepladsen 12. 15/8 1910 vedtog byrådet med snævert flertal af socialdemokrater og repræsentanten for Sct. Mortens Landsogn at indføre mellemskole fra 1. april 1911 med første eksamen 1914, led i enhedsskolen, gratis fra grund- til realskole.

Sydsjællands Social-Demokrat ved indvielsen: Den ny Skolebygning som Led i det hidtilværende Skolekompleks i Jernbanegade kendetegner Socialdemokratiets Indflydelse i kommunal Henseende. Skellet mellem fattig og rig med Hensyn til det kommunale Skolevæsen er brudt. Fattigmandsbarnet og Børnene fra de mere velstillede Hjem sidder nu paa samme Skolebænk, modtager den samme Undervisning og leger i den samme Skolegaard, og netop saaledes bør det være. Socialdemokraterne havde forsonet sig endeligt med naboen Skolepaladset.

Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.52, © pelo
Skolen på Jernbanegade
25/5 2009 kl. 18.53, © pelo

Billedhuggerarbejdet er udført af Vald. Handberg*.

Skolen på Jernbanegade
5/4 2009 kl. 15.38, © pelo
59ac