Jernbanegade 13

Jernbanegade 13
10/3 2007 kl. 12.04, © pelo

bygget 1906 af tømrermester, entreprenør Carl Jensen*. Han købte grunden for 9400 kr. af sten- og billedhugger Vald. Handberg*, der havde købt den et år før af konsortiet for 5875 kr. Facaden renoveret ca. 2000 ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design as, Jyderup.

I klassicistisk tradition var førstesalen finere end andensalen og det fremhævede midterparti finere end resten af facaden, åbenbart også selv om det bare rummer trappeopgangen.

Carl Jensen solgte oktober 1906 huset til gartner Henrik Boeck* der 1909 solgte den videre til sin svoger, en fabrikant Andersen i København.

Telegrafstationen boede i stuen t.h. 1906-21, tilflyttet fra Riddergade 1, fraflyttet til det nye posthus; o. 1921 boede telegrafbud Hans Peter Hansen med kone og 4 børn i et sidehus, 2 telegrafmedhjælpere, frøknerne Mikkelsen, på kvisten. De boede sammen med deres mor, Alma Mikkelsen (1877-1956), enke efter mægler Anton V. Mikkelsen (d. 1910); hun boede her o. 1916-47, tilflyttet fra Farimagsvej 32.

Musiklærerinde enkefru Karen Christine Bang boede her senest 1916 - 1940.

Avisen Sydsjællands Social-Demokrat købte 1920 huset, byggede 1922 et toetagers side-/baghus til trykkeri og flyttede herhen fra nabohuset oktober 1922, trykkerikontor t.v., redaktion t.h. Redaktionssekretær, fra 1935/36 redaktør Carl Hylander med familie boede i huset senest 1924 - død 1938/39, hans enke kollektrice Emilie Hylander - mindst 1960. Akvisitionstrykkeriet hed o. 1960-70 Gefion Tryk. Avisen var her til lukningen 24/11 1971.

Kommunens nyoprettede folkeregister boede i stuen t.v. 1924-32, fraflyttet til Vinhusgade 12.

Der har været grillbar i stueetagen siden foråret 1969, dengang Bistro Grill Bar, i de senere år Sesam Burger.

1908 flyttede tandtekniker Peter N. Mauritzen fra Vinhusgade 7 hertil, 1.th., med klinik og kone, i begyndelse også tjenestepige; han var her til 1938/39. Omkr. 1911 boede sten- og billedhugger Valdemar Handberg her; stenhuggeriet flyttede rundt mellem ubebyggede grunde ved Jernbanegade og var senest 1920 på Farimagsvej 32. Omkr. 1911-16 boede mekaniker Hans Offer Andersen* her med familie; hans forretning med symaskiner, cykler og automobiler var i nabohuset, idet mindste fra 1915; 1916 flyttede han og forretningen i eget nyt hus, Ringstedgade 17.

Socialdemokratiet og Social-Demokraten

1885 stiftedes partiafdelingen Socialdemokratisk Arbejderforening i Næstved, 1890 fagforeningsoverbygningen Fællesorganisationen for Arbejderforeningerne i Næstved og Omegn. Ved folketingsvalg sluttede socialdemokraterne op om venstres kandidat indtil de 1897 opsagde samarbejdet.

A-Pressen udgav 18/12 1898 og fra og med 2/1 1899 Sydsjællands Social-Demokrat. Typograf Anton M. Kristensen* var bladets forretningsfører, sad i byrådet 1906 - død 1938, var avisens redaktør 1913 til - død og Næstveds borgmester 1919 - død. Redaktør 1905-19 var journalist Niels Andreasen (1877 - 1944), Næstvedkredsens første socialdemokratiske folketingsmand 1906-35, medlem af byrådet 1909-16.

Fra begyndelsen konkurrerede Sydsjællands Social-Demokrat lokalt med Højres, senere de konservatives Næstved Avis, Venstres Næstved Tidende og fra 1906 også med det radikale Sydsjællands Venstreblad. Det er det overalt udbredte firebladssystem. Fra 1905 havde Danmark et firepartisystem, og kort efter havde hvert parti etableret sin partipresse. Alle større byer havde 4 aviser så at man hver aften - provinsbladene udkom sidst på eftermiddagen - kunne blive bekræftet i sin opfattelse. Social-Demokraten klarede sig længe godt. Den nåede sin storhedstid i mellemkrigstiden, da den som den eneste kunne hamle op med Tidende hvad angik byens, men ikke oplandets, lokalstof. Endnu under redaktør Jac. Ragne 1945-60 var den betydelig, men så gik det rask tilbage. 1960 blev den slået sammen med andre socialdemokratiske blade til Sjællands-Posten, 1963 blev den en lokaludgave af Aktuelt, 24/11 1971 gik det ind. Social-Demokraten var ikke eneste offer. Firebladssystemet faldt sammen, de svageste aviser måtte lukke. Tilbage blev én lokalavis for alle, omnibusavisen. I Næstved som i mange mellemstore provinsbyer vandt Venstre-avisen.

89L