Jernbanegade 19
17/4 2003 kl. 14.12 © pelo

KFUM

Jernbanegade 19, bygget 1912 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for KFUM der købte grunden af drejer Søren A. Bang*, som foreningsbygning, missionshotel og pensionat; åbnet 14/12 1912. Aagaard og Larsen murede, Simon Jensen* tømrede. Navn og år forsvandt fra gavlfacaden ca. 2005.

KFUM i Næstved er stiftet 3/11 1886. 1912 flyttede foreningen hertil fra lejede lokaler hos læderhandler A.C. Rasmussen* i Ny Østergade, nu Kattebjerg 3. 1912 havde foreningen (også?) lokale i Missionshotellet. Fra begyndelsen var her missionshotel med plads til 40 gæster. 1913-80 var her også soldaterhjem, drevet af KFUM's soldatermission i forståelse med lokalafdelingen af Soldaterhjemsforeningen Dannevirke. August 1972 blev det udvidet til soldater- og sømandshjem.

1916 boede her et imponerende antal servicepersoner: portier, husjomfru, 2 stuepiger, 3 husholdningselever, kokkepige, stuepige og serveringsjomfru. 1921 var det reduceret til forpagter, stuepige og serveringsjomfru.

Her var forretninger i stueetagen:

Jernbanegade 19, gavlfacade
17/4 2003 kl. 14.13 © pelo

Næstved Tidende roste 15/9 1911 ud fra tegninger husets enkle, rene Stil. Og 13/12 1912 da det stod færdigt:

Blandt de repræsentative Nybygninger, den sidste Tid har beriget Næstved med, indtager K.F.U.M.s nye Bygning en fremtrædende og smuk Plads. Allerede længe har man kunnet bedømme og beundre den slanke Gavlfacade, og nu er man også naaet saa vidt med det indre Udstyr, at Sekretær Blicher-Hansen Torsdag kunne indbyde Pressen ... Helt færdig er man dog ikke, der mangler navnlig en Del i Bagfløjen, hvor Salen, Hotelværelserne og Ungdomsafdelingens Mødesal er, henholdsvis i 1., 2. og 3. Etage ... De 9 Pensionatsværelser i øverste Etage er allerede udlejede, og man havde svært brug for Foreningslokalerne paa 1. Sal. De staar da ogsaa færdige ... Paa 1. Sal findes endvidere Pensionatets store og smukke Spisestue. Her vil bla. den livlige Udsigt fra Taarnet vække Opmærksomhed ... Paa 2. Sal faar Soldaterhjemmet og "Dannevirke" store, lyse Lokaler, og her har Hr. Blicher-Hansen sin Privatlejlighed ... I Stuen er der Butik og to smagfulde Restaurationslokaler .. Her er endvidere Kontor, Sal og Garderobe. Husholdningsrummene findes i den høje og luftige Kælder, hvorfra Maden pr. Elevator kan bringes til alle Etager ... den gode Smag og praktiske Sans, der præger Bygningens Udstyr og Indretning, og som Bygningens Arkitekt, Hr. Tideman-Dal ikke mindst har Æren af ... En egentlig Indvielsesfest finder dog først Sted hen midt i Januar

Jernbanegade 19, facadekeramik
14/11 2001 kl. 16.08 © pelo

Efter al sandsynlighed et Kähler-produkt ...

Jernbanegade 19, bagside
26/6 2003 kl. 19.53 © pelo

Huset er gravet ind i Sandbjerget.

NT 15/11 1913
NT 15/11 1913

4m