Missionshuset Nain, Farimagsvej 30
30/6 2008 kl. 8.43 © pelo

Missionshuset Nain

Farimagsvej 30

bygget 1886 for Indre Mission ved arkitekt Ludvig Knudsen. 1907 tilbyggede organisationen en lejlighed bagude.

1885 holdt Indre Mission en lokal indsamling og nedsatte en byggekomité af

Man købte grunden af Wittusens* arvinger. Grundstenen blev nedlagt 6/5 1886, huset blev indviet 28/9 1886 ved IM's formand pastor Vilh. Beck. Husets første bestyrelse, valgt 22/12 1887, bestod af pastor Bohn og ovennævnte Jensen, Johnsen, Nielsen og Sørensen.

I den høje kælder, senere i den nye tilbygning var der lejlighed til en vicevært, o. 1906-21 smedesvend, senere modtager af alderdomsunderstøttelse Peter Petersen med familie. 1937/38 - mindst 1948 boede Niels A. Witting i lejligheden; han drev forretning med radioer og symaskiner i Vinhusgade 5. Nu er her selskabslokaler.


NT 8/2 1886

Arkitekt Ludvig Knudsen (1843-1924, Kbh.) tegnede også Indre Missions hovedsæde Bethesda, Rømersgade (Israels Plads), København, bygget 1881-82. NT skrev 17/11 1897, 27/10 1900 og 28/9 1911at C.L. Thuren var arkitekten. Jeg følger Sjursen som øjensynlig har været i organisationens arkiv.

Litt.:
Jan[n] Sjursen: Indre Mission i Næstved 100 år, 1886-1986

4i