posthus

NT 31/1 1921
NT 31/1 1921
fhv. Posthus
11/9 2006 kl. 13.29, © pelo

Banegårdspladsen 1, indtil 1991 Farimagsvej 41, bygget 1919-21 ved arkitekt, kgl. bygningsinspektør Martin Borch med arkitekt Johs. Tidemand-Dal som konduktør; Johs. Jørgensen murede. Posthuset flyttede hertil fra Vinhuset med åbning her 30/1 1921. På 2. sal var der boliger for postmesteren

og postkontrolløren.

Telegrafstationen flyttede fra Jernbanegade 13 til førstesalen her der o. 1924-25 også rummede embedsbolig for telegrafbestyreren. På 2. sal var der boliger for postmesteren og postkontrolløren.

NT 27/1 1921
NT 27/1 1921
NT 24/2 1921
NT 24/2 1921

Her boede også andre, på 1. sal senest 1929-:

1960 etablerede DR Regionalradio sig ovenpå. Den flyttede sidst i 1973 til Vadestedet 1. Nu er der diverse erhvervslejemål på 1. og 2. sal. 9. nov. 1989 åbnede postvæsnet et nyt driftscenter på Vordingborgvej 78 og postsorteringen flyttede dertil.

Posthuset lukkede 20/3 2012, erstattet af bl.a. en postekspedition i bl.a. supermarkedet Kvickly. 2018 flyttede Arbejdernes Landsbank fra Vinhusgade 9 til de tidl. postlokaler her.

Posthus
9/6 2002 kl. 18.27, © pelo