Kindhestegade 14
9/5 2003 kl. 11.57 © pelo

Kindhestegade 14

bygget 1875 for snedkermester Jappe der året før havde købt den ubebyggede grund, grundmur på kampestensfundament. Kvistene er vistnok påsat senere, to før ca. 1906.

Snedker Frederik Jappe* kom som kollegaen Ypkendanz* til Næstved fra kongeriget Hannover. De giftede sig med to søstre fra egnen og nedsatte sig som mestre, Jappe juli 1861 i Ringstedgade 8. Han boede i stueetagen, 1880 med familie, tjenestepige og 3 lærlinge. 1880 søgte og fik han byrådets anbefaling af sin ansøgning om dansk indfødsret.

Snedkeriet videreførtes til mindst 1911

Omkr. 1916-33 boede kommisssionær Chr.Fr. Lundstein Ibsen i stueetagen med familie, 1916 også tjenestekarl. R, Rasmussen videreførte forretningen på Farimagsvej 27. På den attraktive 1. sal:

154,155b, gl. 120b