Kirkestræde 2

NT 11/9 1909
NT 11/9 1909

traditionelt men usystematisk kaldt Kirkestræde 6

Snedker Fr. Ypkendanz* kom til Næstved fra kongeriget Hannover 1864, ikke noget gunstigt år for en tysker i Danmark, men han klarede sig fint, nedsatte sig som mester 1868 på hjørnet Ramsherred Nygade. Han fik efterhånden store bygge-, istandsættelses- og restaureringsarbejder. 1890 boede han i sidehuset med familie, tjenestepige svend og 4 lærlinge, heraf en søn. I 1890'erne tog sønnen Carl F.V. Ypkendanz (1869 - 1939) over. Han lagde hovedvægten på møbler. Familien boede her også, gennemgående med tjenestepige og en lærling eller to. 1918 indtrådte tredje generation, Tage F.N. Ypkendanz (f. 1895) i firmaet og førte det videre til ophør 1957.

Her var købmandsforretning 1874 eller kort før - 1919:

Ovenpå havde 2 senere fremtrædende advokater deres første kontor

Kirkestræde 2
13/6 2004 kl. 13.40, © pelo

T.h. var der 1925-63 slagter- og viktualieforretning, ved Jens Peter Elvang, søn af værkfører Rs.Chr. Elvang - død 1945, så enkefru Karen Elvang. De boede her også.

Ypkendanz blev afløst af Dansk-Svensk-Staal A/S, der flyttede herhen, da Axeltorv 6 blev revet ned 1957. 1963/64 overtog den også den viktualieforretningens lokale og byggede ny forretningsfacade. Midt i 1990'erne blev den afløst af en dametøjsbutik.

227, gl. 149