Ndr. Farimagsvej 2

Ndr. Farimagsvej 2
20/11 2001 kl. 13.37, © pelo

og 2A i baggrunden, bygget 1892-93 for sigtefabrikant Ditlev Poulsen*. Han købte i sommeren 1892 grunden af Næstved Præsteembede, og i september var han i gang med at anlægge Ny Jernbanevej (senere Ndr. Farimagsvej) og med byggeri her (NT 16/7, 29/9). Ved Poulsens død før marts 1894 overgik husene til et konsortium af hans svigersøn, murermester Ole Petersen*, den sandsynlige bygmester, teglbrænderne H. Larsen og R. Olsen, Ladby, sagfører Chr. Larsen* og snedkermester Ypkendanz*. Konsortiet ejede stadig husene 1911, men solgte dem 1912 til glarmester J.A. Pedersen* der 1913 tilbyggede forretningsanneks til nr. 2A (helt t.v.) og moderniserede med wc'er.

Han ville først indrette dem til et Hjem for enligtstillede, arbejdende Kvinder, men opgav det som siden også med Brandtsgade 7. 1917 forærede han husene til menighedsrådet til køb af menighedshus (SS-D 2/6, 4/6). Menigheden kunne vist ikke få økonomi i planen, man fandt en anden støttemodel, og Pedersen ejede stadig husene her 1921 og 1925.

1974 åbnede Kirsten Kristiansen og Jette Frederiksen Næstved Fysioterapi her, senere også med træningsklinik. Sidstnævnte drev den - ca. 2008, 2014 flyttede den til Vadestedet 1.

I nr. 2A var der købmandsbutik 1913-71

Nu er der revisionskontor.

1901 var her 10 lejligheder med 50 beboere, overvejende arbejdere. Efter glarmester Pedersens modernisering boede her også funktionærer og selvstændige, bl.a.

101c