Beværternes Stiftelse

Beværternes Stiftelse, Odinsvej 5-7
12/8 2004 kl. 11.35 © pelo

Odinsvej 5-7, bygget 1893 ved arkitekt Frederik B. Wilsbech* for Beværterforeningen, stiftet 1884, med 8 toværelses lejligheder, heraf 2 friboliger, for Beværtere eller Enker efter saadanne. Vinhandler Lorange* skænkede grunden, bryggerierne Ny Carlsberg og Næstved (senere Føniks) støttede. Huset er skåret over samme læst som næsten alle Næstveds stiftelser, måske efter Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd. Huset har mistet skorstenspiberne. 2005/06 blev facaderne berappet, de er stadig røde.

Året efter opførtes en kopi, Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse (nedenfor).

Wilsbech var også tilsynsførende ved byggeriet. Da han formastede sig til at kassere et parti brædder, leveret af konsul og tømmerhandler Fred.V. Sabra*, udløste det en voldsom polemik i Næstved Tidende, især fra konsulens side:

Opsynsmanden ved Beværterstiftelsens Bygning, Hr. Wilsbech, kaldende sig Arkitekt ... Tilsyn kan bestaae deri, at Undermaalere i et Fag optræde som Bussemænd for at dække over deres Mangel paa Dygtighed ... (14/6).

Tonen var ganske barsk i gamle dage. Det kan undre i betragtning af det snævre provinsbymiljø. Begge de herrer tilhørte byens bedre borgerskab, Wilsbech var aktiv Højre-mand, Sabra antagelig også. Da Sabra 1899 skulle have nyt forhus hjemme i Østergade, hyrede han Wilsbech.

Beværternes Stiftelse
12/8 2004 kl. 11.34 © pelo

Blandt fhv. beværtere her:

Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse

Haandværksvendenes Sygeforenings Stiftelse, Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.17 © pelo

Farimagsvej 67, bygget 1894 ved arkitekt Frederik B. Wilsbech* som en gentagelse af Beværternes Stiftelse fra året før (ovenfor): Fribolig for gamle, trængende Haandværkssvende og Haandværksmestre samt disses Enker (NT 3/11 1892). Haandværkssvendenes Sygeforening. stiftet 1839 som Nestved Svændes Styr, iværksatte 1892 en indsamling. Næstved Kommune stillede grunden til rådighed for en årlig afgift på 10 kr. på betyingelser, især at Opholdet paa Stiftelsen kun gives til saadanne Personer, der er forsørgelsesberettiget i Nestved Kommune (NT 25/3 1893). Huset med 8 toværelsers lejligheder, heraf to hele og to halve friboliger, blev taget i brug 1894. Ved en ombygning i 1960'erne fik hver lejlighed eget toilet.

Foreningen var sent ude: 1891/92 begyndte den moderne sociallovgivning, der undtog stadig større grupper fra det hårde fattigvæsens ydmygende fattighjælpsvirkninger, først bestemte grupper af gamle, så syge gennem tilskud til sygekasser.

Sygeforeningen solgte 1973-74 huset til Næstved Kommune der bruger det til almindelig boligudlejning. 1996 fik det nye køkkentårne mod haven (ikke vist).

Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.18 © pelo

Beboere:

11o mrk
184b mrk