Østergade 22

Østergade 22
2/6 2006 kl. 9.03 © pelo

bygget 1874 for bager og detailhandler P.C. Nielsen* hvis bror, købmand N.C.J. Nielsen* i nabogården1859 havde købt stedet på auktion efter brændevinsbrænder Chr. Hasling; ændret flere gange siden

1875 solgte Nielsen gården til handskemager Christian R. Bøye*, hidtil lejer i nabogården; han grundlagde et århundredes skind- vildt- og produkthandel her

Omkr. 1875-90 var her gæstgiveri.

før ombygning

tidligere facade
10/9 2001 kl. 9.53 © pelo
vildtkroge
12/9 2001 kl. 9.52 © pelo

Krogene fra vildthandelens tid var bevaret indtil 2005. Et gammelt foto, vel fra o. 1917, viser det med 2 harer og en fugl hængende.

side- og baghus

Sidehuset har en lang historie, der er stadig gammelt bindingsværk og munkesten i en del af det. 1881 byggede murermester P. Hansen* til/om for handskemager Bøye*

De sidste år stod gården som ubeboet ruin. De sidste år stod gården som ubeboet ruin. Den blev revet ned 2022 for A. Brandelev Ejendomme der sammen med Mønsted Gruppen bygger 2 boligblokke med i alt 15 lejligheder her.

138, gl. 19,20