Dampmøllegården

Ringstedgade 56
22/9 2010 kl. 16.51 © pelo

Ringstedgade 56 (tidligere Ringstedgades Forlængelse 30), hjørnet af Nrd. Farimagsvej (t.h.), nyt forhus til den gamle dampmøllegård, bygget 1913 af murermester P. Hansen* efter tegning af arkitekt Ludvig Beldring* for bagermester og møller Georg Jensen*

NT 29/11 1913
NT 29/11 1913

7 4-værelses lejligheder og bageri med butik i det skrå hjørne t.h. Opr. var der 4 altaner i fløjpartierne. Frontispicens runde vindue med simuleret rotation, siden ændret, forstillede vel en kværnsten. 1928 nedlagde han mølleriet, 1931 nedskar han møllen og ombyggede resten til beboelse, nu Nordre Farimagsvej 24 (Apollo).

Bagerbutikken var i lokalet på hjørnet, o. 1920 (også?) henne i nr. 50 hvor der stadig var bageri indtil hen ved 2010.

1936 solgte Georg Jensens enke ejendommen med bageri, maskiner og brødbiler til fabrikant Carl Hellner-Nielsen, Herlufsholm Brødfabrik. Omkr. 1948-60 havde farveri- og renserikæden Renco forretning her, i 1940'erne havde Aalborg Margarinefabrik A/S oplag bagtil. Bestyrer for Næstved Ægeksport A/S Jens L. Christensen boede her o. 1929-42.

2a, gl. 301