Sanders Friboliger

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.54 © pelo

Rådmandshaven 7

Sanders Friboliger
20/11 2001 kl. 13.53 © pelo

På grunden bag sin nye kaserne byggede købmand Sander* 1877 denne velgørende stiftelse, højre fløj mod gaden, udvidet og 1882,venstre fløj. Han overdrog de først 4, så 8 lejligheder til Stiftelsen Sanders Friboliger (fundats 1877/78).

Huset er skåret over samme læst som tidligere Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd 1857 og senere Beværternes Stiftelse 1893 og Haandværksvendenes Sygeforenings Stiftelse 1894, bare rummeligere og med fine dørindfatninger. Adgangen var ad en smal passage fra Ringstedgade langs Sanders Kaserne. Ved udvidelsen 1882 blev der opsat en gaslygte. Hus og lejligheder blev renoveret 1991.

1. etape var en markering af Sanders 25 års købmandsjubilæum; på selv festdagen 3/5 1878 overrakte borgmester Salicath ham den nu kgl. stadfæstede fundats. Heri udtrykte Sander ønsket om at knytte mit navn til Næstved Købstad ved et værk, som nu og i fremtiden kan komme dens indvånere til gode. Friboligerne var væsentligst for familier af handelsstanden, der har drevet købmandshandel i Præstø eller Sorø amters købstæder, eller mænd eller enker eller ugifte døtre af sådanne, men to lejligheder forbeholdtes familier af arbejderklassen, som ved familiefaderens længere tjeneste på ét sted og ved troskab, flid og påpasselighed, orden og ædruelighed har gjort sig værdig til påskønnelse.

Efter købmand Sanders død 1897 bestyredes stiftelsen af borgmesteren, sognepræsten og stifterens søn; sidstnævnte efter død 1947 erstattet af et medlem af byrådet. Det viste sig at midlerne var knappe, så bestyrelse søgte Næstved Kommune om fritagelse for vandafgift, ca. 80 kr. årligt, men fik delvis afslag 6/7 1899 med henvisning til at kommunen ikke kunne give mere en de 50 kr. Den Røde Stiftelse fik.

Sanders Friboliger
27/5 2002 kl. 17.56 © pelo

facade mod have og Rådmandshaven. Fotoet er fra maj 2002. Kort efter blev haven formindsket ved opførelsen af lejlighederne Bryggerhaven.

NT 9/5 1882
NT 9/5 1882

Blandt beboerne:

53e