Ringstedgade 8
10/4 2009 kl. 16.42 © pelo

Ringstedgade 8

bygget 1874 for urmager Edvard Ahrentzen* der netop havde købt den trefløjede gård af murermester P. Hansen* der selv nedrev det gamle forhus i bindingsværk, én etage, 1873. Det nye hus blev grundmuret, indrettet til 2 butikker og beboelse for 3 familier. Oprindelig stod facaden i blank mur med stik. Tagbelægning og vinduer er nyere. Baldakinen er opsat 1971 for Frem Radio.

NT 9/12 1887
NT 9/12 1887
NT 14/2 1890
NT 14/2 1890

Edv. Ahrentzen* etablerede sig i slutningen af 1869 skråt overfor i nr. 15, sidst i 1874 flyttede han til sin gård her. Han handlede med og reparerede ure, symaskiner, musikinstrumenter og nyttige Gjenstande som fx. Gebrüder Gehrigs Tandhalsbaand. En nyttig genstand var også den ny telefon som A.G. Bell demonstrerede 1876 i Boston, USA. 1879 kom de første apparater i brug i København, 1881 stiftedes Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. 1883 demonstrerede Edv. Ahrentzen en telefon. De lokale aviser:

Et telefonapparat med mikrofon er ophængt i den lille sal i Industribygningen. Det har ledninger til uhr- og instrumentmager Ahrentzens butik i Ringstedgade og er til behagelig eftersyn og fri afbenyttelse for Industriforeningens medlemmer.

1884 grundlagde han Næstveds første telefoncentral med 12 abonnenter. Et stativ på taget samlede ledningerne. 1887 fik den forbindelse til andre sjællandske centraler, 1896 overtog ktas den med Ahrentzen som forpagter og flyttede den 1899 til Kødtorvet, men samtalestationen, dvs. telefonboksene, forblev her til mindst 1920. 1907 købte Ahrentzen Ramsherred 15 hvor telefoncentralen flyttede ind.

1899 - død 1911 var E. Ahrentzen formand for Industriforeningen. Enkefru Thora Ahrentzen ejede og boede i gården - 1921, fraflyttet til Ndr. Farimagsvej 2.

Sønnen Ove Ahrentzen* var både urmager og guldsmed. Omkr. 1901-06 boede her her og arbejdede som svend hos faderen. 1902/03 overtog han C.B. Christensens guldsmedeforretning på Hjultorv 10 som han 1903 flyttede til Jernbanegade 2 og ca. 1905 hertil, stadig som C.B. Christensen's Eftflgr. Han overtog urmagerforretningen og posten som telefonbestyrer efter faderen. Han handlede desuden med Herre- og Dameklæder og Musikinstrumenter. Omkr. 1911-16 boede han i Ramsherred 15 som hans mor arvede, o. 1921-48 her - med familie og tjenestepige, 1925 også en gravør. September 1935 solgte han forretningen til P. Frølund der ikke boede her; han flyttede 1955 forretningen hen i nr. 22.

Andre forretninger her:

248, gl. 94