Farimagsvej 26

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.05 © pelo

grundmur på sokkel af granitkvadre, bygget 1902-03 for Næstved Kommune som garnisonssygehus til 4. Dragonregiment ved arkitekt Kristoffer Varming med arkitekt Frederik B. Wilsbech* som konduktør. Forud gik en arkitektkonkurrence 1901 som Philip Smidth vandt, mens Anton Rosen blev nr. 2. Alligevel valgte Næstved Kommune og Krigsministeriet Varmings projekt. Larsen & Christiansen murede, A.P. Jørgensen* tømrede.

Næstveds første garnisonssygehus lå på hjørnet af Sct. Peders Kirkeplads og Pølsestræde (nu Gråbrødrestræde). 1853-1903 fungerede Helligåndshuset som militært sygehus. Omkr. 1900 iværksatte Krigsministeriet opførelse af moderne militærsygehuse i en række garnisonsbyer. Kommunerne stod som bygherrer, men fik fra staten en årlig godtgørelse på 6 % af byggesummen og 4 % af grundværdien. I Næstved arbejdede ingeniørkaptajn Thorsen fra ministeriet tæt sammen med byrådet om projektet.

I huset boede

dertil et varierende antal værnepligtige patienter. Under septemberkrigene, de årlige efterårsmanøvrer, og under 1. verdenskrig da sikringsstyrken var indkaldt, var belægningen høj; 1916 var her 19 indlagte og 7 værnepligtige sygepassere. Sygestuerne var på 1. og 2. sal, i kælderen var der køkken og vaskeri.

Da 4. Dragonregiment ophørte 1923, blev sygehuset her mindre aktuelt. 1934 blev det ombygget til 2 officerslejligheder og 5 officerskvarterer (hvad forskellen så er). Ombygningen ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal var vist kun indvendig.

Siden var her almindelige lejligheder og klubværelser. Næstved Kommune solgte huset 1984. Siden 1998 er ejeren Den Alternative Kosmetologskole og Susanne Melchiorsens Næstved Hudplejeklinik der november 1998 flyttede over gaden da Farimagsvej 35 skulle rives ned.

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo
Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo

Christian 9.s monogram og Næstved byvåben. Næstved Kommune ejede huset 1903-63, staten ved Forsvarets Bygningstjeneste 1963-78, igen kommunen 1978-84.

Farimagsvej 26
20/4 2003 kl. 10.07 © pelo

infirmeri

Farimagsvej 26, infirmeri
18/8 2023 kl. 16.37 © pelo

baghus, bygget samtidig med forhuset som epidemiafdeling, 1907 udbygget med en desinfektionsanstalt. Ved nedlæggelsen af det egentlige garnisonssygehus 1934-35 blev huset her infirmeri. Et mindre lighus længere bagude, nedrevet 1980 eller kort efter, blev fra 1920'erne brugt som smedje.

Farimagsvej 26, infirmeri
1/5 2006 kl. 17.23 © pelo

detalje fra facaden

Farimagsvej 26, infirmeri
1/5 2006 kl. 14.51 © pelo

detalje fra bagsiden

-----
Litt.:
Find Svendsen: Fra Garnisonssygehus til Hudplejeklinik og Alternativ Kosmetologskole, Næstved 2009

4q