Herlufsholm Kostskole

Herlufsholm Kostskole
3/9 2002 kl. 8.20, © pelo

bygget 1809-12 og 1852-55 på bygningskerne fra 1743. Bygningshistorien er mere end almindeligt speget:

Middelalderklostrets avlsgård lå her. Den blev 1743 erstattet af en stor muret lade der tilskrives arkt. Lauritz de Thurah. 1809-12 var en anden fremtrædende københavnerarkitekt, J.G. Schwartzkopf, virksom her. Han byggede ved den lejlighed ikke kun godsforvalterboligen, men ombyggede også laden her til skolebygning, kaldet Hvidebygningen, i én etage.

Den forhøjede og nydesignede en tredje stor københavner, F. Meldahl, 1852-53. Han er ansvarlig for renæssancegavlene, en hilsen til de tilsvarende som Herluf Trolle ca. 1560 havde tilføjet til middelalderklostret der endnu stod. Men det var langt fra København til Næstved før jernbanen. Da Meldahl så resultatet, fralagde han sig ansvaret. Den lokale arkitekt Georg Kretz* der også var tegnelærer her på skolen, var med til at samle stumperne 1853-55.

Kostskolen 1883
Louis Jensen (1858-1908) 1883, starbas.net N-B-6748

Oprindelig havde huset frontispice (midtstillet facadegavl) svarende til de to gavle på fløjene. Den forsvandt midt i 1950'erne.

Ferdinand Meldahl (1827-1908, Kbh.) er historicismens dominerende skikkelse i Danmark. Han repræsenterer den europæiske historicisme. Han er kendt og kritiseret for sin genopbygning af Frederiksborg Slot. Hans tilgang til restaurering var ikke i overensstemmelse med nutidens - hvilket ikke kan undre. På grund af det særprægede forløb krediteres Meldahl sædvanligvis ikke for denne ombygning.

Herlufsholm Kostskole
3/9 2002 kl. 8.21, © pelo

Indskriften:

ALTING KOMMER FRA GUD
LIVET OG DØDEN
RIGDOM OG ARMOD

op på den anden gavl:
FRYGT GUD
GIØR RET
FORLAD DIG IKKE PAA MENNESKER