Præstøvej 39

Præstøvej 39
12/8 2004 kl. 11.38 © pelo

Villa Thorshøj, bygget 1907/08 for købmand J.A. Thomsen* der købte grunden af fhv. vinhandler George Lorange*. Han ejede og boede i huset 1911 med familie, tjenestepige og 2 logerende. Han flyttede hertil fra Østergade 2, Riddergade 1 hvor han drev ekviperingsforretning. Ved årsskiftet 1911-12 afhændede han forretningen og averterede villaen her til salg.

Isenkræmmer Jørgen Scheel-Bech* ejede huset 1914-15, fik lagt wc ind og boede her 1916. 1915 - 1928 ejede boghandler E. Larsen Demuth* huset. Omkr. 1920-25 boede han her selv, 1921 med familie, tjenestepige, kommis og lærling, dertil en logerende med egen tjenestepige. Demuth flyttede til Hans Hornemannsvej 5.

Den katolske orden Sct. Elisabeth Søstrene kom til Næstved 1922. I begyndelsen boede de i Købmagergade 11, men året efter flyttede de til deres nye hospital længere ude på Præstøvej. 1928 etablerede de deres Børne- og Hvilehjem i denne villa som de overtog efter Demuth. De lod straks opføre en toetagers længe bagud til skolehjem. Hovedopgaven her var konfirmationsforberedelse.

1930 boede 4 søstre med forstanderinde (-1935/36) Elisæa Bayer i spidsen, alle tilflyttet fra Tyskland, en husassistent og 6 pensionister i forhuset, 14 børn i sidelængen.

1926-85 arbejdede søstrene også i Vor Frue Skole. 1976 flyttede de til deres nye kloster og hvilehjem, Præstøvej 65, januar 1977 overtog rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde bygningerne.

mrk 11as / 11ø