NT 8/4 1909
NT 8/4 1909

kommunekontor

De forskellige kommunale funktioner boede hos den pågældende udvalgsformand eller et andet medlem af udvalget. Administrations- og regnskabschefen, kæmneren, boede siden 1875 på hjørnet Sct. Mortensgade 2, Jernbanegade 1. Kæmner siden 1874 sagfører Chr. Hansen* stoppede med udgangen af 1910. Et udvalg med bogtrykker Carl Christensen* (S) som formand kom i byrådet 21/8 1911 med indstilling til Kæmneriets fremtidige Ordning (NT 22/8) der vedtoges:

NT 1/9 1911
NT 1/9 1911

Pr. 1/10 ansattes sagfører Holger Hansen, Kbh., som bogholder og skrædder, byrådsmedlem (S) H.N. Jensen som forsørgelsesinspektør. Nyordningen kom blandet fra start: Holger Hansen var næsten lige så holdbar som sin forgænger, -1939/40. Men kassereren måtte man fyre 1913 på grund af en betydelig kassemanko som han dog selv dækkede. H.N. Jensen døde 1920 og blev efterfulgt af endnu en socialdemokratisk byrådspolitiker, elektriker Herman Petersen*.

teknisk ekspertise

NT 12/1 1915
NT 12/1 1915
NT 21/4 1915
NT 21/4 1915

Cand.polyt. William Friis fungerede 1898 - død 1902 som stadsingeniør uden at være fast ansat. 1907 foreslog C.C. Paulsen* ansættelse af en stadsingeniør for at spare honorarer til ekstern rådgivning. Sagen trak ud til 1914 da byrådet enedes om en stads og havneingeniør, lønnet halvt af kommune- halvt af havnekassen.12/2 1915 ansattes cand.polyt. Rasmus Frandsen*, København. Han fungerede indtil 1956 og høstede stor anseelse ved anlægget af den nye havn 1935-38, men en sag om korruption kastede skygge over hans sidste år.

1916 vedtog byrådet at ansætte en bygningsinspektør der samtidig skulle være brandinspektør, men det drøjede til 1922 før arkitekt og brandinsp. Ludvig Beldring* blev ansat.

Kommunen fik et større og mere professionelt bureaukrati.