bo efter kornhandler Hans Jacobsen 1865

auktioner 1865

over løsøre i Boet efter afdøde Kjøbmand og Kornhandler Hans Jacobsen og tidligere afgangne Hustru, Cathrine Jacobsen født Bruun, hjørnet Østergade Riddergade, februar (og juni) 1865

og salg af fast ejendom

Den afdøde Kornhandler Hans Jacobsens Bo tilhørende Gaard paa Hjørnet af Ridder- og Østergade med dertil hørende Kornmagasiner og 12 Tdr. Land Jord i Byens Mark samt Kornmagasinet Nr. 310 i Karrebæksminde er i Mandags af Skifteretten overdraget Hr. Kjøbmand Martin Weeke hersteds for .. 25.000 Rd.

Kilde: Næstved Avis 12/1 - 15/6 1865