Grønnegade 17

Grønnegade 17
30/8 2005 kl. 9.37 © pelo

hjørnet af Nygade (t.h.), bygget 1858-59 af murer Jens Larsen* der 1852/53 købte grunden af avlsbruger, kollektør Carl O. Hansen* og ejede huset -1881. Omkr. 1870 boede han selv her, på en del af 1. sal, ellers brugte han huset til udlejning.

16/10 1858 annoncerede Larsen 2 lejligheder til leje her, en i stuen med 5-6 værelser, og en på 1. sal med 10-11 værelser, dertil køkken og spisekammer, vand i gården, have og staldplads. Omkr. 1860-70 boede her 3 husstande, -1862 oberstløjtnant von Döcker, o. 1870 ritmester Andreas Hellner på 1. sal. Derefter blev huset mere befolket, ca. 8 familier, 1890 33 personer. Lejerne skiftede hyppigt og der var stor social spredning, men huset blev ikke slum sådan som samme bygherres nr. 11-13.

Den høje kælder havde tidligere nedgang fra både Grønnegade og Nygade. Her var detailhandel o. 1877-1939, med beboelse i perioder:

Omkr. 1946-70 var her baptistsamfundet Bethel.

Grønnegade 17: dør
11/5 2003 kl. 10.33 © pelo
25a, gl. 58s