Det Gule Pakhus

Det Gule Pakhus
2/6 2004 kl. 19.49 © pelo

Havnen 2-12, indtil ca. 2015 Havnen 1, tidl. Havnepladsen, bygget 1841, et minde om kornhandelstiden, Næstveds første moderne kornmagasin i grundmur (de små flensborgsten), portrum og den lave længes bagside dog i bindingsværk. Oprindelig, eller i hvert fald senest 1859 var der også en sidelænge bagud i syd (t.h.), 7 fag bindingsværk i 1 etage med kvist over 3 fag. Den stod stadig 1872, en rest af den -1904/05. De to tilbageværende længer her istandsattes 1980-82 for Næstved Kommune der også 2005 frilagde bindingsværket i portrummet (bag den røde dobbeltport) som blev åbnet med glasfacader.

Bygherre var købmand H. Ferdinand Olivarius* hvis købmandsgård lå i Ringstedgade, nu nr. 11, men for længst er revet ned. Han sikrede sig på forhånd finansielt ved 1840 at indgå en lejekontrakt med told- og konsumptionsinspektør Fanøe som repræsentant for Generaltoldkammeret og dermed Kommercekollegiet. Toldvæsnet havde fra ca. den tid kun et lille Toldopsynshuus ved kajen bagude på havnepladsen. Olivarius forpligtede sig nu til her at byggee et kornmagasin og udleje underste etage til toldvæsenet for 100 rigsbankdaler i årlig leje. Lejemålet omfattede et værelse på 31 kvm, et pakhuslokale på 103 kvm og et aflåseligt portrum på 31 kvm. 1852 udvidedes det med endnu et kontor. 1859 var der stadig Toldcomtoir i den nordlige ende af den høje længe (nærmest, t.v.). Men her var ikke tjenestebolig. Toldinspektøren, senere toldforvalteren

og hans underordnede boede ude i byen. Toldforvalter Kleist skildrede forholdene i en indberetning til Overtoldinspektoratet:

Det nuværende toldlokale er indrettet i stueetagen i et pakhus ved havnen, hvis øverste etage er kornloft, hvor det vrimler med utøj, der undertiden søger ned i toldlokalerne, så vi til tider må stille fælder op for dem ude og inde, sågar i selve pultene, for at papirerne ikke skulle blive ødelagte. Værelserne er små og med kalkede vægge marmoreret af fugtighed. Gulvet er uden underlag, så her er fodkulde, der næsten er uudholdelig. [...] Til assistenterne haves intet kontor, men disse må opholde sig i et lille opsynskontor midt på havnen, så der må gå særligt bud efter disse, hver gang deres assistance for toldkamret gøres nødvendig. [...] Her er hverken lokum eller pissoir. Hvad det første angår, da har vi af havnevæsenet fået tilladelse til at benytte et midt på havnen, altså langt fra kontorerne, beliggende lokum, et modbydeligt stinkende hul, hvor man er væg om væg med havnens arbejdsmænd og sjovere. Som pissoir kan vi benytte hele havnepladsen, men ved først at have spejdet til højre og venstre for at forvisse os om, at der ikke er ordentlige folk i nærheden.

Der skulle blive værre før det blev bedre ...

I det dobbelte forhus havde Olivarius magasin, på pladsen bagved tømmerlager. I sidelængen boede fra senest 1845 hans handelsfuldmægtig Ole F. Dohler, en huguenot fra København; han var enlig og holdt ikke tyende. Omkr. 1855 boede skræddermester og værtshusholder Hans Gjelstrup her. På kvisten flyttede Chr. Jensen der 1853/54 havde afløst Søren Knæckenborg* som expediteur ved Pramfarten, ind juni 1855; Olivarius sad i selskabets direktion. Ekspeditøren var vel identisk med købmand, kornhandler og lotterikollektør Chr. Jensen, der drev forretning i Kirkestræde 4 som han satte til salg 1854; pr. 1/1 1858 fratrådte han efter eget ønske som ekspeditør, januar 1860 åbnede han kolonialhandel på hjørnet af Nygade og Ramsherred. 1/1 1859 overtog Dohler posten som ekspeditør.

1859-60 trak Olivarius sig tilbage og satte sine ejendomme til salg, også pakhuset her. Dohler blev 1858/59 forsikringsagent og lotterikollektør og flyttede i efteråret 1860 op i redaktør Bangs* gård.

1865 overtog købmand F.E. Sander*. Han brugte den høje længe til kontor, pakhus og kornmagasin, den lave til pakhus og magasin; i den nu forsvundne sidelænge var der værelser, kamre og køkken. Noget toldkontor nævnes ikke længere her, kun det diminutive Toldcontoir på kajen.

Pakhuset gik i arv til Sanders søn der ikke var købmand, men farmaceut. Han lejede det ud, i de første årtier af 1900-tallet til Valdemar Huus*.

NT 20/8 1912
NT 20/8 1912

1925 overtog Wilh. Smith* forretningen, 1928 købte han pakhuset af Sander jr. Han havde korntørringsanlæg i det.

Boliglejemålene, først i sidehuset, senere i forhuset, havde ikke altid tilknytning til havnen, men o. 1880-1921 boede her skippere

Sidstnævnte (f. 1855) fulgte med som kaptajn på dampslæbebåden Susaa da Næstved Kommune 1892 købte den i Sverige og overtog pramfarten; 1925 gik han på pension og flyttede om i Brandtsgade 20. Så boede havneformanden i lejligheden

Beliggenheden ved pram- og skudehavnens kaj blev mindre interessant da den nye havn åbnede 1937. Wilh. Smith A/S byggede nye pakhuse og siloer dér. Da firmaet i begyndelsen af 1970'erne skaffede sig af med sine forældede bygninger, overtog Næstved Kommune det forfaldne pakhus uden rigtig at vide hvad den skulle stille op med det. Foreløbig blev det brugt som materieldepot for el- og vandværket. 1980 tilbød en privat investor at købe det og bygge det om til ejerlejligheder. Det satte tilsyneladende gang i kommunen. Efter istandsættelsen lejede den det ud til amtet der brugte de til specialundervisning. Fra 1991 var her Næstved-Egnens Turistbureau og erhvervskontor. Begge flyttede 2013, hhv. til Kirkepladsen 14 og Teatergade 6. Samme år solgte Næstved Kommune huset til Henrik Lundby.

Etableringen af den nye havn fik også konsekvenser for toldkammeret. Det flyttede naturligt nok tilbage til havnen, i et nyt hus, indviet 10/12 1937. Den lille toldvagt på kajen blev lukket. 1944 blev den revet ned. Men staten ejede stadig tomten hvilket gav problemer da Havnegade skulle udvides.

Litt.:
Bent Rohde Jensen: Tre toldkamre i Næstved; i: Zise, Toldhistorisk Tidsskrift, Nr. 1 1988 11. årg.

ombygget 2015
2015 © BoligMægler Næstve

ombygget 2014-15 til 9 ejerlejligheder ved William Tolstrup Arkitekter for Henrik Lundby.

Det Gule Pakhus
2/6 2004 kl. 19.55 © pelo

Somme tider hører jeg folk beklage at pakhuset har moderne termovinduer med store glasflader, ikke sprossevinduer. Det skyldes vist en misforståelse. Oprindelig havde den tids kornmagasiner slet ikke ruder, kun skodder der stod åbne i godt vejr. Gennemtrækken tørrede kornet, evt. suppleret af folk der kastede det rundt i vinden. De store ubrudte lysninger kommer tæt på det oprindelige udtryk.

Det Gule Pakhus
16/9 2008 kl. 12.13 © pelo
115, gl. 244