Hjultorv 5

Hjultorv 5, 1867
af annonce, Næstved Avis 1/7 1867 ff

Bagermester Jacob Frigast* købte 1853 ejendommen af apoteker Langsted, bortauktionerede august 1854 gamle bygningsmaterialer og byggede samme år nyt hus med Paabygning 1865/66. Færdiggørelsen blev fejret med denne tegning af huset.

Manufaktur- og trikotageforretningen forrest t.v. har en lang men ikke ubrudt historie:

1882-92 var her Julius Langes* Cigar- og Tobaksfabrik. Lange gik fallit 1892 men kom i gang igen samme år i Brogade 1.

Bageriet midt i facaden var her 1854-1909:

Hjultorv 5-7, 1909
1908/09, tak til firma Johs. Clausen ©

1908 overtog Johs. Clausen* forretningen trikotage m.m. t.v. i huset.1908 kaldte han sig Chr. Christensens Efterfølger, 1920 M. Madsens Eftf. På fotoet står han i døren til sin forretning med frue og ældste søn, Dan Clausen (f. 1906), senere købmand og borgmester i Sorø. Familien boede ovenpå med en tjenestepige.

Ved døren til bageriet måske Viggo Olsen* med frue. Han boede her også, 1890 med kone, 4 børn, svend, lærling og to tjenestepiger. Forretningen lukkede samme år som fotoet blev taget, men Olsen ejede fortsat huset hvor han drev en agenturforretning med gær, indtil han 1921 solgte det til Johs. Clausen; men han boede her - død 1930.

Hjultorv 5, 1912
1912, tak til firma Johs. Clausen ©

Johs. Clausen* har udskiftet skiltets Trikotage & Børne-Udstyr med Uldvarer. Bageriet er afløst af Den sjællandske Bondestands Sparekasse i midten og Udsalg fra Ringsted Andels-Svineslagteri t.h. Porten t.h. har mistet sin rundbue. Malermester Neerups nye nr. 7 stod færdig det år - gavl og kvist skimtes t.h.

1. sals beboere og stueetagens forretningsdrivende har stillet op til fotografering. Måske har sparekassen også hejst flaget i den anledning.

T.v. Johs. Clausen med den lille Erik Hoff-Clausen (1911-2002) der siden overtog forretningen her, i midten Eriks ældre bror Dan med kontorbestyrer (1899-1937) Julius Frandsen*. Han havde været Næstvedkredsens folketingsmand fra 1897 til 1906 da han tabte mandatet til socialdemokraten Niels Andreasen. 1908 var han blevet medlem af Landstinget, en post han sad på til 1928.

Clausens flyttede ved denne tid, senest 1915, ud i villaen Ringstedgades Forlængelse 4, nu Ringstedgade 30.

Slagteriudsalget åbnede her 18/12 1908. Enkefru Anna Kalum solgte sin beværtning Garvergården i Ringstedgade 18 i august 1911 og flyttede herhen som bestyrer af slagteriudsalget. Hun boede ovenpå, vel i Clausens tidligere lejlighed, - mindst 1948. 1947 kaldte hun sig stadig bestyrerinde, 1948 enkefrue; ved den tid flyttede forretningen til rutebilstationen, antagelig ved en sammenlægning med Sorø Slagteri-Udsalg der boede dér. Lokalet indgik i Johs. Clausens forretning der dermed voksede fra de opr. 20 kvm til hele huset.

Sparekassens Næstvedkontor, åbnet 1856, førte en omflakkende tilværelse. Indtil 1911 var det i Kalums beværtning, nu fulgte det med her hen hvor det fik sit første egentlige lokale. 1915 flyttede det til nabohuset t.h..

1915-21 var her frk. Alpha Elmers bog- og papirhandel, flyttet over gaden hvorefter lokalet her indgik i Johs. Clausens forretning.

Hjultorv 5-7
6/4 2003 kl. 10.39, © pelo

1920/21 købte Johs. Clausen* huset, senest 1945 optog forretningen hele facaden, senere også førstesalen. 1946-69 overtog sønnen Erik Hoff-Clausen (1910-2002) trinvis forretningen. Han var formand for Handelsstandsforeningen 1961-72, formand for Industribanken i en årrække og medlem af bestyrelsen for Næstved Handelsskole 1966-79. Forretningen blev drevet af 3. generation, Jørgen Hoff-Clausen indtil afståelse 2016. Den nye indehaver holder fast ved firmanavnet.

1948 købte Erik Hoff Clausen nr. 7 (t.h.). der 1970/72 blev indlemmet i forretningen. De to huse blev samlet til en harmonisk enhed 1978 ved arkitekt Knud Toftvad 1978 for firmaet Johs. Clausen, bl.a. blev en gennemkørselsport i nr. 7 t.v. hvor den fjerneste indgang til forretningen nu er, sløjfet, og der byggedes til bagud med indgang fra den kommende Axelhusparkering som Erik Hoff-Clausen var en af initiativtagerne til, officielt åbnet 1980. Sidst i 1980'erne blev facaderne sat i stand ved arkitekt Jan Høyer Hansen, Erik Jensen Design as, Slagelse, der også fjernede en skæmmende baldakin. Resultatet blev præmieret 1989 af Næstved Kommune der samtidig nyanlagde Hjultorv.

219, gl. 128a