Kindhestegade 13

Kindhestegade 13
23/6 2010 kl. 17.27 © pelo

bygget 1858 for værtshusholder P. Petersen Hemmestrup men løbende ombygget. Mansardetagen er vel nyere. Frontispicen (facadegavlen) er tilføjet 1872/73 af murermester P. Hansen* og tømrermester P.H. Petersen for J.P. Møller. Senest ved en ombygning 1882 for samme fik huset omtrent det nuværende udseende.

1956 fik venstre halvdel af facaden store butiksruder ved arkitekt Friis Jensen og Johs. Jørgensen for Centri-Vask, 1964 udstrakt til hele facaden ved arkitekt Flemming Hansen, Haslev, for bilforhandler Per Nielsen. 1975 genetableres en mere opr. facade med små vinduer for Bo og Bjarne Nielsen. 1980-81 tilbyggedes sidefløjen t.h. med overdækket terrasse og gård ved Erik Jensen Design A/S, Slagelse, for samme. Omkr. 1984 havde den frie gavl "spansk" karnap-altan af træ ligesom Landsbyen, antagelig påsat 1975 og nedtaget 1996. Efteråret 2002 ændredes den lidt lyserøde facade til den nuværende gule. Samtidig fik den markise ved etablering af fortovsservering.

Et baghus blev revet ned mellem 1956 og 1984, rimeligvis op til etablering af Axelhusparkeringen 1980.

Huset har en lang, men ikke ubrudt tradition som værtshus m.m. Omkr. 1858-90 var der keglebane i baghuset. Senest 1887 var der værelser ovenpå. Fra senest 1915 hed det National

NT 27/11 1871
NT 27/11 1871
NT 25/7 1874
NT 25/7 1874
 • -1887 hans enke
 • 1887-88 Otto Iserhorst, fraflyttet til Industribygningen
 • 1888-90 Chr. Larsen, tilflyttet fra Østergade 18
 • 1890-93 Christian Larsen, tidligere detailhandler i nr. 1 og på Brotorv 7
 • 1898 - 1905 Julius Struch*, tidligere konditor i Sct. Mortensgade 3
 • 1905-08 enkefru Anna Struch og sønnen Ludvig Struch
 • 1908-16 Jacob Esbensen; senest 1915 hed virksom­t;heden og huset National
 • o. 1920-23 Peter Jensen (f. 1863)
 • o. 1925-34 enkefru Margrethe Jensen
 • 1934-44 svigersønnen Oscar Bentsen, der siden senest 1925 havde haft mekanikerværksted i gården. Til Næstveds 800-års-fest 1935 fordoblede han antallet af værelser fra 7 til 14 og kaldte så stedet Hotel National; han flyttede til Kirkepladsen 1
 • 1944 - mindst 1948 Rs.P. Rasmussen, tilflyttet fra Århus-egnen.
 • Så et mellemspil

  inden beværtertraditionen blev genoptaget

  1883 - mindst 1920 var her også detailhandel ved P. Petersen.

  213a, gl. 159b