Kindhestegade 7

Kindhestegade 7
23/6 2010 kl. 17.26, © pelo

Opr. 2 huse i bindingsværk. Smedemester N.J. Blum* købte det højre 1841. 1981 blev det revet ned og erstattet af denne kulisse der skjuler en overdækket parkering med udnyttet loft, ved arkitekt Carl Johan Nienstædt. 1859 købte Blum også det venstre som han straks fornyede i grundmur. Husene er erklæret bevaringsværdige men er ikke fredede. Bevaring synes nu sikret: 2005 blev gården udstykket i til tre boliger og fælleshus. 2007-08 fik begge forhuse kviste ved ing. Hans Fossing Nielsen.

Her var smedje 1834 til op imod 2005:

NT 18/9 1875
NT 18/9 1875

Smedefamilien boede mest i sidehuset og lejede forhusene ud:

at undgå fattighjælp

1860 flyttede skræddermester Ludvig Harboe Birkedahl hertil fra nr. 13. 1870 var han 49, fru Marie f. Kruse 38, der var 5 børn i alderen 1-12 år, men intet personale.1874 averterede han efter 2 svende. 1878 ramte katastrofen:

NT 2/7 1878
NT 2/7 1878

Inserat i Næstved Avis 15/7: Ved Skrædermester Birkedahls Død er hans Familie efterladt i trange Kaar. Da denne agtede Medborgers bratte Død har vakt almindelig Deeltagelse, haabe vi, at der vil findes Beredvillighed til at bidrage til at hjælpe Enken og de uforsørgede Børn ud over den første Tids trykkende Stilling ...
A.C. Bang*. F. Hansen. F.E. Sander*.

Og 20/7: Til Skrædermester Birkedahls Efterladte er endvidere modtaget: Muurmester Sauer 10 Kr., C.L.S. 5 Kr. ... Med sidstanmeldte 354 Kr. Ialt 404 Kr.
A.C. Bang. F. Hansen. F.E. Sander.

Fattighjælp havde hårde virkninger som borgerne ikke gerne så deres egne ramt af. I dette tilfælde synes den hurtige private nødhjælp at have virket; avisen 27/7:

Den 1ste September agter jeg i Forening med min Datter at paabegynde en Skole for mindre Børn ...
Marie Birkedahl.

1880 boede lærerinde Marie Birkedahl her stadig. 1882 afstod hun pigeskolen og flyttede med drengeskolen til Sanders Friboliger. Der boede hun stadig 1906, de sidste år på alderdomsunderstøttelse.

gård

Kindhestegade 7
16/8 2002 kl. 17.04, © pelo

Sidelængen, 13-14 fag, kan med ændringer følges tilbage til 1736, overvejende anvendt til køkken, bryggers og opbevaring. 1932 ombyggedes den til bolig især ved påbygning af kvist ved arkitekt Jørgen Otbo*. På en bindingsværksbjælke mod haven ses C.B. 1773, måske Claus Brysting, kendt som købmand og ejendomsbesidder, død 1782. Han ejede en del af ejendommen 1761 og hele ejendommen 1781.

Her boede smedemestrene Falch

Baghuset t.h. kan med større ændringer følges lige så langt tilbage. Senest 1781 indeholder det bl.a. locum.

Tak til Emmy Falch
215, gl. 124 (t.v.), 123 (t.h.)