Købmagergade 5
1935, starbas.net 7395, udsnit

Købmagergade 5

bygget 1806 for prokurator Jørgen Hansen der senest 1810 blev byfoged i Vordingborg. Gården beskrives 1868 i en auktionsplakat: en grundmuret toetages Bygning til Gaden med tilhørende Sidebygninger, en rummelig Gaardsplads og en stor Have, samt den Eiendommen tilliggende Jordlod i Byens Mark stor c. 3 Tønder Land (NA 5/12).

Den tilhørte 1812-65 ritmester, senere general Christian Ludvig Castenschiold*, o. 1827-45 sammen med nr. 7. Han boede her -1838 og igen som pensionist 1848 - død 1865. Løjtnant, senere major Gustav Castenschiold og hans brødre arvede gården senest 1865 og ejede den til 1874/75. Gården forblev overklassebolig men også eksempel på tidligere tids integrerede by.

Garnisonens chef oberst Edv.Vilh. Busky-Neergaard boede til leje senest 1868 - 1876 med familie , ordonnans, oppasser og 2 tjenestepiger.

1874/75 købte købmand Chr. Fuglede* gården, senest 1880 boede han her; samme år afstod han forretningen. 1884 solgte han gården her og forlod Næstved. Køber var sagfører C.G. Wæver* der havde nedsat sig 1878 i Satterups gård og nu flyttede herhen. 1888/89 flyttede han til København. Næstved Avis 23/7 1893:

Fhv. Sagfører C.G. Wæver rømt. Der blev i Fredags til Skifteretten i Kjøbenhavn indgivet Begjæring om at tage under Konkursbehandling Boet efter Vexellerer, fhv. Sagfører C.G. Wæver, der er rømt til Amerika. ... Wæver, der i en Aarrække havde været Sagfører i Næstved, og der havde skabt sig en mere indbringende end velset Praxis, efter en halv Snes Aars Forløb havde kunnet forlade Næstved med en Formue.

Dec. 1889 solgte Wæver gården til apoteker, mineralvandsfabrikant J.S. Baagøe* der trak sig tilbage som apoteker 1890 og flyttede herom. Enkefru Baagøe solgte 1906 gården til købmand Nandrup*. Han lejede ud:

Huset lå bekvemt lige over Nandrups gårdsplads, og hans forretningspersonale fik efterhånden bolig her:

Fra 1938/39 var her ikke længere beboelse. Nedrevet 1959/60 sammen med naboerne t.v.

270, gl. 217