Riddergade 8, baghus

Riddergade 8, baghus
4/9 2001 kl. 11.01, © pelo

bygget 1834 for købmand Knæckenborg*, ombygget til bolig 1983 ved arkitekt Knud Toftvad for revisor Kaj Gregersen. Forhus 1978/79

I det tidligere forhus boede og virkede købmand, mægler, klasselottericollecteur og rådmand Søren Knæckenborg* 1821 - død 1868 med familie og tjenestepiger. Han var i årtier en af Næstveds mest indflydelsesrige borgere. Da en gruppe købmænd 1847 dannede Pram- og Dampskibs-Interessentskabet, blev Knæckenborg dets første Expeditør 1847-53/54, en ansvarsfuld post idet det påhvilede ham at styre pramningen af købmændenes ladninger til og fra Karrebæksminde. Næstved Avis 25/2 1854:

... have Kjøbmændene Olivarius og Petræus i Torsdags, paa egne og de herværende Handlendes Vegne, overrakt Hr. Mægler Knæckenborg en smuk Sølvpokal som Erkjendtligheds-Beviis for hans Virksomhed som Expeditør for Dampskibs- og Pramfarten imellem Næstved og Karrebæks­minde.

Ceremonien var udtryk for at Knæckenborg nød stor respekt, men også for den opposition der var under dannelse mod konsul Wittusens ledelse af selskabet. Få uger senere indtrådte Knæckenborg i selskabets nye 5-mands-direktion sammen med netop Olivarius og Petræus. December 1857 blev han igen selskabets expeditør.

1864 fik Knæckenborg en mindetavle i Sortebrødre­anlægget skråt overfor:

TIL ERINDRING OM MÆGLER OG BORGERREPRÆSENTANT SÖREN KNÆCKENBORGs MANGEAARIGE VIRKSOMHED FOR BYENS OG OMEGNENS FORSKØNNELSE SAT AF ERKJENTLIGE MEDBORGERE PAA HANS GULDBRYLLUPSDAG DEN 23de SEPTEMBER 1864.

1871 købte slagtermester August Krygell* og flyttede hertil fra nabohuset. Han indrettede slagteri i baghuset. Krygell afstod engang i 90'erne slagterforretningen til Jens Peter Johansen (f. 1865) der foreløbig flyttede ind i baghuset, mens Krygell stadig boede i forhuset 1901; 1905 solgte han gården til Johansen der stadig drev forretning 1925 og stadig boede her 1931.

NT 11/9 1913
NT 11/9 1913

Omkr. 1913-24 drev manufakturhandler Søren Jensen, tidligere hjørnet af Torvestræde en mindre sengelinnedfabrik med systue med fire-fem syersker i ejendommen, vel her i baghuset.

1930 købte P.E. Andersen (1890 - 1978) gården og flyttede Sydsjællands Kaffebrænderi hertil fra Slagkildevej 1. Der blev lager og risteri i baghuset. Privatadressen var Hans Hornemannsvej 3.

I slutningen af 1982 flyttede Gregersen Revision ind fra Ridderhuset overfor. Året efter ombyttedes den traditionelle fordeling så at der blev bolig i baghus og erhverv i forhus. Gregersen ophørte 2018/19.

108, gl. 33