Boderne

Boderne, Sct. Peders Kirkeplads
10/7 2002 kl. 7.53, © pelo

Sct. Peders Kirkeplads 8-12 (hvor 12 er t.v., nærmest). Fra øst til vest (venstre til højre, forgrund til baggrund):

Bod betyder på gammelt dansk lejebolig. Vi kender det i den betydning fra Nyboder i København. Boderne er senmiddel­alderlige rækkehuse, 11 eller eller 12 lejligheder, bygget fra ca. 1400 til kort før 1484, samlet længde knap 58 m. Boderne består af tre sammenbyggede huse: nærmest Mogens Tuesens Boder (1 side frem), bag dem Henrik Gotschalks Boder og Vesthuset (2 sider frem).

Boderne er bygget ind i Stueklinten, terrænfaldet ned mod Suså, der dengang var mere dramatisk end i dag. Derved fremtrådte deres facade i hovedsagen som 1½ etage med dyb kælder mod nord, mod Sct. Peders Kirkegård, således at facaden gjorde det ud for kirkegårdsmur mens kældrene træder frem mod syd der derved bliver på 2½ etage. Boderne var fra opførelsen eller kort efter ejet af Sct. Peders Kirke der enten skaffede sig indtægter ved at leje dem ud eller selv brugte dem som embedsboliger, senere også i mindre omfang som velgørende stiftelse. Teglstenshuse var få og kostbare, beboerne har været velstillede folk.

Sært nok reddede kirken denne besiddelse gennem reformationstidens beslaglæggelser og solgte først husrækken gradvis fra vest (bagest) til øst (nærmest) i årene 1726-1766. Da var der indtrådt et vist forfald, dog ikke mere end at Boderne vedblev at være agtværdige boliger for det bedre borgerskab. De private ejere ombyggede dem gradvis næsten til ukendelighed: Facaden mod Kirkepladsen fik sluttelig biedermeier-præg. Mod syd var den middelalderlige oprindelse stadig synlig, men forstyrret af tilbyggede sidehuse.

Ejendomme:

Superejere:

Næstved Kommune ejede nr. 12 (nærmest) siden 1905 og købte resten 1964 af boet efter enkefru Anna Wollander. Det skete med henblik på restaurering, men vel nok så meget fordi den projekterede toetages betonkonstruktion Bredstræde­parkeringen, realiseret 1968 og igen fjernet 2000, forudsatte at kommunen ejede grundene. Boderne blev restaureret, eller rekonstrueret, 1966-84, især 1966-67, 1975-78 og 1982-84 i tre etaper fra vest (bagest) til øst (nærmest). 1987 blev projektet belønnet med diplom fra Europa Nostra. Boderne blev i 1969 overdraget til Næstved Museum der brugte dem til udstilling af især kunsthåndværk, bl.a. Kähler keramik og Holmegaard glas. Museet flyttede ud 2018/19 for at genetablere udstillingerne i Holmegaard Værk. Ny brug af Boderne drøftes.

Boderne
25/3 2007 kl. 16.35, © pelo

sydfacade mod Suså, fra v.: Vesthuset, Henrik Gotschalks Boder og Mogens Tuesens Boder

Boderne
16/6 2002 kl. 15.38, © pelo

sydfacade mod Suså
fra v. (baggrunden): Vesthuset, Henrik Gotschalks Boder og Mogens Tuesens Boder.

Litt.:
Boderne i Næstved, udg. af Næstved Kommune, Miljøministeriet og Planstyrelsen 1988
Palle Birk Hansen: Næstveds boderækker - en oversigt, Liv og Levn 10-1996.

12: 299, gl. 210
10: 300, gl. 209
8 t.v.: 301, gl. 208
8 t.h.: 302, gl. 207