gavebreve til Sct. Peders Kloster

efter Danmarks Riges Breve; uddrag

29. nov. 1135, biskop Eskil og Bodil m. sønner

.. Jeg Eskil .. biskop af Roskilde, vil, at det skal være vitterligt for alle .. hvorledes Peder Bodilsen og hans brødre Hemming og Jørgen sammen med deres moder .. ved vor mellem komst og med vor billigelse har de overdraget den kirke i Næstved, som syntes at høre under deres ret[1], sammen med alt tilliggende til Gud og St. Peter, for at der sammesteds kan blive indstiftet et klostersamfund efter den hellige Benedikts ordensregel. Og til sold for dem, der sammesteds gør krigstjeneste for Gud, skal munkene være parthavere i deres fædrenearv: Peder har givet .. Hemming har .. givet .. Jørgen har .. givet .. Og deres moder skænkede i Lille-Næstved halvdelen af landsbyen[2] .. og i Store-Næstved et bol og en fjerding og en mølle. Dette overdrog de til den fornævnte kirke[3] .. dog med forbehold i alle henseender af den biskoppelige ret .. jeg frit både har overladt denne kirke i Næstved og .. til Gud og til St. Peter i samme kloster samt tillige til de fornævnte brødre .. tilstår vi samme brødre den tiende, som er vor ret, af hele den fjerding i Tybjerg herred, hvor de bor, samt tienderne af alle deres besiddelser i vort bispedømme, både dem, de nu har, og dem, de i al evighed måtte få ..
Dette er forhandlet år 1135 .. i byen[4] Næstved .. den 29. november ..

1] que juris eorum videbatur
2] ville
3] eandem ecclesiam
4] villa; samme her om Keldby på Møn

21. marts 1140, Erik Lam

.. Det skal derfor være vitterligt for alle .. at jeg Erik, Danernes konge .. på herr Peders samt hans brødre Jørgens og Hemmings bøn tilstår munkene, der tjener Gud og St. Peter i klostret i Næstved, torvet i den fornævnte by[1] samt alle torverettigheder med al den ret og sædvane hos Danerne, som nærmere betegnes som tre marks og fyrre marks bøder, som hører til den kongelige værdighed, sammen med den forpligtelse, som med et dansk navn kaldes 'midsommergæld'. I stedet for den leding, der påhviler mændene i samme by og munkenes øvrige landboer, bestemmer jeg, at de skal tjene en dag om året ved at føre mig eller mine mænd over til Falster eller Lolland eller andre omliggende øer, om det er fornødent ..
Forhandlet og stadfæstet i Eggeslev(magle) i det Herrens år 1140, .. den 21. marts i nærværelse af følgende vidner: Peder, Jørgen, hirdmand, og Hemming, brødre ..

1] uille

1177<>1178, Valdemar 1. den Store

.. landsbyen Næstved .. Hele Næstved, Store- og Lille ..

1202<>1205, Valdemar Sejr

.. Næstved på begge sider af åen [Nestuet ex utraque parte amnis] ...

1205, ærkebiskop Anders Sunesen

.. Næstved på begge sider af åen ..

23. sept. 1209, Valdemar 2. Sejr

.. Næstved på begge sider af åen ..

kommentar

Helms (1940) bringer også de 2 første diplomer både på latin og oversat. 1140-diplomet, det eneste bevaret i original, også affotograferet. Jeg har de latinske klip derfra.

Både 1135 og 1140 kaldes Næstved villa. Det oversættes bedst med landby. I 1140-teksten har Næstved træk af købstad. 1135 nævnes Lille Næstved og Store Næstved hver for sig som landsbyer. Det ofte citerede "Næstved på begge sider af åen" ses ikke før kort efter 1200.

Brevene har især betydning for klosterets historie. For næstvederne har det nok været af mindre betydning om de havde kongen eller abbeden som overherre. Jeg bringer alligevel brevene her fordi de inderholder oplysninger om Næstveds tidlige historie.