Næstved o. 1500

Næstved o. 1500
Charlotte Clante og Palle Birk Hansen, Næstved Museum 1917-2017, s. 61; let beskåret
legend
samme

Der findes ikke noget pålideligt kort over Næstved før 1779. Men vi har denne fagligt funderede rekonstruktion.

En pointe er at Lille Næstved o. 1200 blev en del af byen. Det bygger især på

Gader og torve kan have været der længe før de er nævnt i en skriftlig kilde. Her de første belæg:

Huse var mest bygget af træ. Vi kan skelne 3 typer, de 2 første med rødder i jernalder / vikingetid:

Teglsten kom i brug fra 1160'erne. Grundmurede huse var til kirker, klostre og fine folk. Foruden dem jeg viser her, kendes de nu forsvundne:

Måske har gårdene typisk haft beboelse noget bagude og erhverv og port til gaden, men materialet er spinkelt.

Kortet er en herlig tidrøver. God fornøjelse!