Sct. Mortens Kirke

læner sig op ad Sandbjerget, således at terrænet falder mod sydvest. Vel af den grund er den endnu skævere orienteret end Sct. Peder, næsten rent sydøst-nordvest. En kvaderstenskirke fra 1100-tallet, rimeligst før 1160'erne da tegl slog igennem, måske ufærdig, afløstes i slutningen at 1200-tallet af en romansk kirke i teglsten med genanvendelse af kvadrene i de nederste skifter. I 1300-tallet blev den ombygget gotisk og forhøjet.

Sct. Mortens Kirke
31/8 2004 kl. 12.35 © pelo

Sydfacaden, genbrugte natursten fra 1100-tallets kirke. En tommelfingerregel siger at jyderne brugte regelmæssigt tilhugne kvadre mens sjællænderne lavede puslespil af natursten. I nordfacaden kan de ses større og grovere.

Terrænet skråner op mod Sandbjerget.

vievandsafløb
15/3 2002 kl. 11.45 © pelo

Korets østfag: middelalderligt vievandsafløb

sydfacade
13/2 2002 kl. 16.00 © pelo

Sydfacaden: spor af romansk vindue, nu delvis bag våbenhuset