Sct. Jørgensgård

Sct. Jørgens Kapel
rekonstruktion, Palle Birk Hansen i Liv og Levn 18-2004

Åderup, var hospital for spedalske - sygdommens folkelige navn er netop afledt af (ho)spital. Det er nævnt første gang 1261. PBH (1994) beskriver det som et kombineret landbrug og manufaktur med stalde og lader, med vævehuse og klædelagre, beboelseshuse til indlagte og plejere og med hospitalets egen kirke og kirkegård. De fleste bygninger har nok været af træ, evt. bindingsværk. Jævnlige udgravninger 1948-68 har kun påvist kapellet, vel i udformning fra 1300-tallet. Ved anlæg af Vadestedet 1. 1973 blev det grundplan markeret i plænen med brosten:

Sct. Jørgens Kapel
23/3 2024 kl. 12.38 © pelo

Litt.:
Palle Birk Hansen i Liv og Levn 18-2004
samme: Næstved Museum 1917-2017, s. 80f