Platanparken

Platanparken, Indre Vordingborgvej 21-25
3/6 2008 kl. 18.33, © pelo

Indre Vordingborgvej 21-33, hjørnet af Gallemarksvej og Platan Allé, det areal der tidlige kaldtes Stenpladsen, aldersrenteboliger, 7 næsten ens blokke, her nr. 21, bygget i etaper 1936- ved arkitekt Jørgen Otbo* for Næstved Kommune.

Den første Stiftelse for aldersrentenydere var nr. 21 (foto), bygget af murermestre Henriksen & Hansen og tømrermestre Hansen & Jensen, indviet 18/11 1936. Næstved Tidende dagen efter: Hver Lejlighed bestaar af en stor og lys Opholdsstue, et lille Soveværelse (Alkove) med rigelig Plads til 2 Senge. I det lille, venlige Køkken er indbygget en Masse Skuffer, saa Husmoderen har, hvad hun skal bruge ved Madlavning, lige ved Haanden. I de rummelige Entréer er anbragt faste Klædeskabe. I øvrigt er Lejlighederne udstyret efter Tidens Krav med Luftkanals-Centralvarme, Antenneinstallation, Haandvask og W.C., og i Kælderetagen er der foruden Vaskerum og en Kælder til hver Lejlighed indrettet Bad. Allerede i Dag rykker de første Beboere ind i Stiftelsen, der dog først bliver helt færdig til omkring 1. December. Lejlighederne er foreløbig delt med lige Antal for Ægtefolk og enlige, og de 16 Lejligheder faar 24 Beboere. Den månedlige husleje var 10 kr. Udlejning skete efter indstilling fra kommunens aldersrenteudvalg. For at komme i betragtning skulle man have boet i kommunen i mindst 5 år og måtte ikke have hjemmeboende børn. Også invaliderentenydere kunne indstilles.

Den næste blok, færdig oktober 1938, lige bag nr. 21 så at de kunne dele gård, var for 16 ægtepar. Stuerne blev gjort lige store, og huset fik fuld kælder, så hver Beboer kan få Viktualiekælder. Aviserne skrev nu om De gamles By i Næstved. 1941 blev 2 blokke mere bygget, 1942-43 de 3 sidste der blev lidt anderledes på grund af krigsøkonomien: Der blev sparet på størrelsen og mangel på jern tillod ikke længere hjørnevinduer. Aldersrenteboligerne omfattede så 48 Lejligheder for enlige og 48 for gifte Par (NT 24/7 1941).

1950-51 byggede Næstved Kommune ved samme arkitekt yderlige 4 (nu 3) lidt mindre blokke overfor, på den anden side af Vordingborgvej - Havnegade, Blegdammen 3. Kommunen ejer stadig disse lejligheder.

Aldersrentenydere blev 1956/57 folkepensionister, boligerne blev pensionistboliger. 1991 solgte Næstved Kommune husene til Finanssektorens Pensionskasse der året efter moderniserede ved ArkitektGruppen A/S, Odense: 95 pensionistboliger blev til 62 ældre- og handicapegnede boliger: 4 1-værelses, 46 2-værelses og 12 3-værelses; der tilføjedes trappe- og elevatorhuse, altangange og udhuse.

Efter samme tegninger byggede Herlufsholm Kommune en tilsvarende aldersrentestiftelse for 12 ægtepar i Lille Næstved, på den nye Otiumsvej, indviet oktober 1938.

mrk 198a