Ågade 12
9/5 2004 kl. 14.28 © pelo

Ågade 12

og 10 der anes t.h., identisk, men spejlvendt, 2*2 lejligheder, bygget 1912 af murermester Karl Christensen der købte grunden af isenkræmmer Satterup*, ejede husene -1918 og brugte den til udlejning. 1916 var lejerne i nr. 12:

Cand.pharm. ved Løve Apotek Sofus Soltau Sivertsen købte nr. 12 1919 og boede i det - død 1941, 1930- som pensionist. 1918 - død 1958 ejede skræddermester Chr. Elbo nr. 10 og boede i stueetagen; han drev forretning i Ringstedgade 13 1914-34, så i Kirkestræde 3 indtil 1941/42. Sønnen Otto Elbo var journalist og lokalhistoriker. Ovenpå boede overdyrlæge Chr.A. Jørgensen o. 1939-48.

Ågade 9
5/5 2005 kl. 11.18 © pelo

Ågade 9

bygget 1915 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for anlægsgartner Folmer Madsen; tilbygning bagud (ikke vist) før 1958.

Folmer Madsen (1877 - 1963) boede huset med familie, men ingen tjenestefolk, 1916 var førstesalen lejet ud til amtsfuldmægtig Engelbrecht Teisen der boede alene. Madsen havde fra 1909 forretning på skiftende adresser i byen og drev også sin virksomhed hjemmefra. 1927 flyttede han til Vordingborgvej 6.

1930 købte kommunebogholder Holger Hansen huset og flyttede hertil fra Kompagnistræde 10 og boede her - død 1944/45; enkefru Laura Hansen boede her stadig 1948, men solgte 1946 huset til redaktør (1937-50) ved Sydsjællands Venstreblad Kr. Thureholm der flyttede hertil fra Østergade 11. 1958 solgte han, eller rettere fru Thureholm, huset til Sct. Mortens Kirkes menighedsråd som bruger det til præstebolig.

9: 192ba,bc,ee
10: 192dv
12: 192bg