Præstøvej 67

Sct. Elisabeths Hospital
beg. af 1930'erne, postkort

bygget 1922-23 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal med V. Zeuthen som ingeniør for den romersk-katolske orden Elisabet-Søstrene som Sct. Elisabeths Hospital. Andersen, Brandelev, murede, Fr. Nielsen tømrede.

Arkitektens ego ser ud til at have været på et højdepunkt på det tidspunkt, bedømt efter hans Beklagelse af, at Amtsraadet som Bygherre viser en saa ringe Interesse ved den ydre, arkitektoniske Løsning, i Stedet for at gaa i Spidsen med det gode Eksempel. Amtets Sygehus i Næstved er typisk i den Henseende, idet ny tilkommende Bygninger er blevet grimmere og grimmere (NT 4/12 1922).

Plejehjemmet Aasen, Præstøvej 67
22/3 2003 kl. 15.52 © pelo

udvidet i etaper 1931-35, især 1934-35 ved samme arkitekt med murermester Storgaard som bygmester: sidefløj og de nærmeste seks fag, hvorved symmetrien gik tabt, og i mindre omfang 1952.

1968 omdannet til Sct. Elisabeth Hjemmet som Næstved Kommune 1980 overtog som plejehjemmet Åsen. Det lukkede 2006 efter færdiggørelse af Kildemarkscentret. 2006/07 åbnede Næstved Kommunes Sundhedscenter i huset.

Præstøvej 67
22/3 2003 kl. 15.54 © pelo

Sct. Elisabeth Søstrene flyttede herud fra Købmagergade 11. Her boede 8-10 søstre af tysk og polsk nationalitet; de virkede som sygeplejersker under ledelse af en forstanderinde, o. 1924-25 Elisæa Bayer, fraflyttet til ordenens børne- og hvilehjem, senest 1929 - 1937/38 Bertranda Machinek; dertil 4-5 servicepersoner af polsk og dansk herkomst.

Overlægen boede ude i byen

vaskeri

Præstøvej 67, vaskeri
29/5 2006 kl. 17.14 © pelo

bygget 1929-30, også ved arkitekt Tidemand-Dal, også kapel indtil et separat kapel blev bygget 1949-50.

12a mrk