Herlufsholm Alderdomshjem

alderdomshjem
1910, postkort, udsnit, starbas.net N-B 12286

Karrebækvej 4, Her lå kommunehuset med fattiggård, en bindingsværkslænge med stråtag. Det blev revet ned 1909 og erstattet af De gamles Hjem, tegnet af murermester Johs. Jørgensen for Herlufsholm Kommune, indviet 27/8 1910, 6 år før købstadens. Christiansen og Larsen murede, Hans Hansen tømrede.

NT 27/8 1910: ..det smukke, i alle Maader tidssvarende og velindrettede Hjem staar nu færdigt .. Baade udefra og indefra gør det ny Alderdomshjem et godt Indtryk. Hovedfløjen ud mod Karrebækvejen er opført i en tiltalende Stil.

Første bestyrerinde -1921 var sygeplejerske Søster Inger alias frk. Inger Marie Jensen der 1921 boede her med 3 tjenestepiger.

alderdomshjem
ca. 1958, starbas.net N-B-259

Det blev forlænget 1929-30 mod venstre (foto: nærmest), igen efter nedrivning af et kommunehus - forvaltningen flyttede til Slagelsevej 8. 5/11 1930 boede her 25 aldersrentenydere og bestyrerinde Marie Christensen med 3 husassistenter.

Ved årsskiftet 1960/61 flyttede beboere og personale til det nye alderdomshjem på hjørnet af Herlufsholm Allé og Herlufsholmvej. Huset her blev vel revet ned kort efter, det var i hvert fald væk 1967. Omkr. årtusindeskiftet var her udstillingsplads for en bilforhandler, 2006 blev her bygget nyt med REMA 1000 og lejligheder.

12m,q,g