Farimagsvej 22

Farimagsvej 22
28/8 2004 kl. 7.51 © pelo

bygget 1926 ved arkitekt Johs.Tidemand-Dal*, Jens Peter Larsen murede, for amtsforvalter (1926-45) Bianco Boeck (1878 - 1945) til bolig og amtsstue. Det lavere hus i forgrunden er en senere udvidelse ad to gange: 1939 også ved Tidemand-Dal og 1985 ved arkitekt Knud Toftvad for Arbejdernes Fællesorganisation.

En amtsstue blev bestyret af en amtsforvalter der sorterede under finansministeriet. Opgaven var at indkassere statsskatter, evt. indirekte gennem det kommunale skattevæsen, og at holde tilsyn med statsskove og evt. kgl. godser i amtsstue­distriktet, som ikke nødvendigvis faldt sammen med amtet. Ved kommunal­reformen 1970 nedlagdes amtsstuedistrikterne.

Amtsstuen i Næstved var fra 1901 i konsul Brandts gård på Østergade, o. 1910 stadig i Østergade, o. 1920 på Hjultorv.

Her på adressen lagde amtsforvalteren altså selv hus til embedet. 1928 købte staten huset. Boeck var her - død 1945, efterfulgt af Hans P. Bonde - død 1961. Amtsstuen flyttede samme år til Balticagården, 1962 købte Forsvaret huset og indrettede det til løjtnantskole. 1977 overtog Næstved Kommune huset, drev ungdomsskole her, og stillede et lokale til rådighed for Forbrugernes Oplysningskontor. 1/8 1983 solgte kommunen huset til Arbejdernes Fællesorganisation der flyttede hertil fra Krumport 3 2/9 sammen med Socialdemokratiet, tre fagforeninger og AOF. FO afhændede huset 1996/97.

I efteråret 2009 flyttede FuturaCentret med café, nu under navnet Frivillig­center Næstved hertil fra Ringstedgade 20. Caféen lukkede december 2015. 2017 flyttede centret hen i nr. 16.

18g