Gallemarksvej 17

Gallemarksvej 17
22/8 2003 kl. 19.08 © pelo

bygget 1926 ved arkitekt Gunnar Christensen for tømrermester P.F. Christensen*. Bygherre eller køber var tandlæge Aage Rasmussen. Enkefru Nathalie Rasmussen boede her senest 1929 - død 1944.

P.F. Christensen & Søn brugte o. 1826-28 en opstalt af gavlfacaden i sine annoncer; måske er huset opført i flere eksemplarer; en serie på Hvedevænget var af samme type.

mrk 10bh