Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18

hjørnet 1958
1958, ann. i Velkommen til Næstved

(om) bygget 1946-48 ved arkitekt Knud Andersen for Sparekassen for Næstved og Omegn. Oprindelig var facaden beklædt med grønne kakler, og tagetagen var trukket lidt tilbage som penthouse med stor altan på hjørnet - tæt på en kopi af Arne Jacobsens Gammeltorv 6 (hjørnet af Skindergade) i København fra 1937. Facaden er ændret flere gange, hjørnepartiet 1973 ved arkitekterne Liv Nordgarden, Oluf Greisen og Finn Hasløv fra Sparevirke for Bikuben.

hjørnet

Det meget omtalte paladsbyggeri bragte sparekassen i økonomiske uføre 1949, da flere pengeinstitutter i Næstved var i vanskeligheder. Sparekassernes Hjælpefond trådte til med et indskud på 1,5 mio., direktør siden 1927 Carl Strüwing (d. 1950) blev afløst af dir H.P. Heine Madsen og et nyt tilsynsråd indsat med amtmand Sigurd Wechselmann som formand. 1968 blev den til Bikuben, 1995 BG Bank, 2007 Danske Bank. Dermed er de to pengeinstitutter der blev stiftet samtidig og altid har været naboer, blevet til ét.

Hother Lunds købmandsforretning flyttede ved nybygningen om i Ringstedgadefacaden hvor den fortsatte til mindst 1953. Mod Hjultorv (t.h.) drev Georg og Esther Due damemagasin (Såvel FRØKEN som FRUE / bli'r velklædt hos Due) 1953-73. Da det flyttede til Torvestræde 10, udvidede Bikuben den vej.

Prokurator Thomsens* advokatkontor, grundlagt 1864, fortsatte, nu igen ovenpå:

og findes stadig som ActaAdvokater.

Ligeledes ovenpå var der frisørsalon senest 1960 - 5/5 1986, i 60'erne Salon Cortina ved Anni Krüger Olsen (senere Anni Lunau), fra 1973 Frisør Jørgensen der flyttede til Dania skråt overfor.

Hjultorv 10-12 (t.h.)

Fra det gamle hus fortsatte:

Hjultorv 10-12
17/9 2019 kl. 16.54 © pelo

Ved ombygningen flyttede Musikhuset ca 1948 herom fra facaden mod Ringstedgade; nu var indehaveren musikdirektør August Emil Svendsen der 1966 flyttede til Axeltorv 11. Urmager J. Knudsen flyttede hertil fra Brotorv 7 1974. Da han lukkede 1987 kom 23/5 Foto Master ved Marc Mikkelsen, 2004 overtaget af kæden Photo Care der flyttede herhen fra Skomagerrækken 10.

-----
Et eller andet sted i den store ejendom havde Løwes Vaskeri og Renseri, DANIA-VASK, ind- og udlevering o. 1954-67. Direktør Rich. Løwe boede her 1941/42 - mindst 1948, tilflyttet fra Ringstedgade 1 overfor hvor vaskeriet var i et baghus, senere Irma.

Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18
9/9 2007 kl. 15.42 © pelo

1986 fremtvang fugtproblemer en ombygning hvorved penthouse og hjørnealtan blev til mansard med hjørnekvist, og facadekaklerne fjernedes. Dermed fik facaden i det væsentlige sit nuværende udseende.

-----
Litt.:
Ole Madsen: Rids af et advokatfirmas historie, Næstved 1989

10(-12): 244, gl. 133
12-18: 245, gl. 134